IMMACULATA č.163 (2019/5-6)

Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

tímto číslem uzavíráme náš „seriál“ o Desateru. Které z deseti přikázání je největší? Všechna jsou důležitá a tvoří jeden celek. Když se jistý znalec Zákona ptal Ježíše, které přikázání je největší, uslyšel v odpovědi slova o lásce k Bohu a bližnímu. Z této odpovědi pak vznikla katechetická formule: „Miluj Boha nade všechno a bližního jako sebe.“ Ze samotných přikázání by se mohlo zdát, že naše víra nám jen něco přikazuje a zakazuje, avšak zmíněná Ježíšova odpověď ukazuje na jádro Desatera. Je jím láska. Je to obrovský prostor, ve kterém se můžeme rozvíjet a prožívat hlubokou náplň života. Příkazy „nesmíš, musíš“ slouží jako ukazatele cesty, které nás varují před rizikovými místy, abychom v životě nehavarovali a láska aby byla chráněna. Svatý Augustin kdysi řekl: „Miluj a dělej, co chceš.“ Ano, vyhýbáme-li se rizikovému chování, pak cokoliv bychom dělali, pohybujeme se v prostoru lásky.

Milí čtenáři, přeji Vám bezpečnou životní cestu a radost z objevování nádherného prostoru přikázání lásky.

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

 

 

Obsah:

4 Poklad nejcennější

5 Letem M. I. světem

6 Může být láska přikázána?

8 Mystická modlitba srdce

10 Kdo je můj bližní?

12 I vrah kněze je můj bližní

15 Blahoslavení tiší…

16 Charita je láska v akcI

18 Misionářky Lásky zjevují Boží lásku

20 Ta, která mnoho milovala

22 Mým povoláním je láska!

24 Zázraky otce Pia

26 Ze strachu radost,
ze zármutku naděje

29 Kolem ruky měla růženec

30 V nejobyčejnějších věcech vidí Boha

34 Církev a Orel společně

36 Svatost, která dozrává

40 Miloval jsem dost?

42 Dotýkáme se duše lidí

45 Adorace

46 Ohlédnutí za rokem 2019

48 Být nástrojem

49 Chléb sestoupil z nebe

50 O milování Boha v Písmu

52 Náměstkové Kristovi (23)

54 Cesta do velehor

55 Rozkvetlá zahrada

56 Poděkování

57 Zprávy

IMMACULATA č.163 (2019/5-6)

You may also like

Štítky: