I vrah kněze je můj bližní

I vrah kněze je můj bližní

Rozhovor s vězeňským kaplanem Františkem Líznou SJ
Zeptal se: Václav Štaud

Desatero je přirozenou, Stvořitelem danou regulací lidského jednání. A zatímco Bůh je soudcem milosrdným, na opačné straně institucí spravedlnosti se nachází vězení jako nekompromisní odpověď společnosti na překračování zákonem daných hranic. S vězením a vězni má u nás mnoho zkušeností jezuitský kněz František Lízna. Během totality sám pětkrát odsouzený, od změny režimu je duchovní posilou vězňů. Nyní ochotně odpovídá na otázky Immaculaty.

Teď už jenom ty, Pane!

Teď už jenom ty, Pane!

O trochu jiné cestě ke štěstí bratra Patrika Rygiela OFMConv.

Otázky lidského štěstí se staly předmětem úvah mnoha učenců, vždyť každý z nás po něm touží a hledá cesty, jak je dosáhnout. O jedné takové cestě vypravuje příběh bratra Patrika, který své životní štěstí nalezl v odevzdání se Kristu skrze slib čistoty, chudoby a poslušnosti v řádu menších bratří sv. Františka z Assisi.