Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

přejeme Vám, aby prázdniny, které jsou nyní v plném proudu, byly pro Vás požehnaným časem – dobře prožitým a naplněným zajímavými aktivitami i blahodárným odpočinkem.

V tomto čísle Immaculaty se věnujeme životu, a to z pohledu přípravy na něj. Články poukazují na důležitost učení se, které trvá celý život. V dětství se člověk vzdělává a připravuje na dospělý život, v dospělosti jde na hlubinu, přičemž se drží hodnot, které získal v mládí a o kterých je přesvědčen, že jsou správné. To, co člověk získal v mládí, se mu stává zdrojem, ze kterého čerpá pro celý další život. O důležitosti přípravy na život asi není třeba nikoho moc přesvědčovat. Považujeme za šťastného toho, kdo se naučil dobře žít a našel správný směr ve svém životě. Dobrá příprava na život vede k životu, který je prožit v přátelství s druhými, ve shodě s vlastním svědomím a nadějí v budoucnost, a to jak dočasnou, tak věčnou, která se nám otevře v okamžiku smrti. 

Milí čtenáři, přejeme Vám, abyste dokázali dobře prožít život zde na zemi a byli i dobře připraveni na život věčný. Ať nás Bůh – dobrý Otec, Vychovatel i Vůdce – připraví pro obojí.

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty


Přehled čísla – Nenechte si ujít!

Letos se na stránkách Immaculaty věnujeme tématu život v různých jeho aspektech. V tomto čísle Immaculaty se věnujeme životu, a to z pohledu přípravy na něj. Připravili jsme pro Vás krátký přehled.

Mystagogie jako uvádění do křesťanského života

Člověk se nemůže narodit jako křesťan. Křesťany se nerodíme, křesťany se stáváme. Víte, co znamená pojem mystagogie? Jedná se o období křesťanského růstu po křtu, kdy bylo nově pokřtěným křesťanům předávána další tajemství víry, která byla přísně utajována před nezasvěcenýma ušima. Více se dozvíte na straně 6.

(Foto: záběr z filmu The Chosen)

Hranice ve výchově

Dítě především potřebuje cítit, že je milované. Příliš svobodomyslná výchova nicméně dítěti neumožní zakoušet pevné hranice, které přirozeně potřebuje znát pro pocit bezpečí. Příliš pedantská výchova na druhou stranu může hraničit s týraním. Jakým způsobem najít ve výchově zdravou míru? Přečtěte si na straně 14.

(Foto: Nadezhda1906 | ID: 476290293 | istockphoto.com)

Zůstanou tu křesťané?

V současné době existují nepřeberné možnosti, jak mohou děti smysluplně trávit svůj volný čas. Mohou to být kroužky, umělecké školy, skautské oddíly. Rodiče se při křtu svých dětí zavazují, že své děti vychovají ve víře. Jak se stavět k tomu, když se hodiny náboženství v paletě jiných volnočasových alternativ dostávají do pozadí? O tom píše P. Jacek Kruczek na straně 16. 

(Foto: 84048912 © vverve | depositphotos.com)

Řeholníkem místo bankéře

Pastorace v keňské Mombase je docela odlišná od té u nás. Místní kulturní vlivy silně ovlivňují jednání lidí. Zatímco v kostelech poslouchají hodnoty katolického pojetí člověka, doma se vracejí do vyjetých kolejí. Bývá běžné, že muži si vyměňují ženy, zachází s nimi jako s věcmi, promiskuita je značná. Neziskové organizace v regionu prozměnu protlačují LGBT agendu. Jak je náročné v této pozici působit jako katolický kněz? Více na straně 22. 

Panna Maria, Matka Dobré rady

Úcta k Panně Marii, Matce Dobré rady má svůj původ v italském Genazzanu a postupně se rozšířila všude tam, kde působili augustiniáni. Přečtěte si, jaký původ mariánského obrazu, který se otiskl dokonce i do invokací loretánských litánií, si přečtěte na straně 26. 

Jiří Zmožek: Píšu písně o lásce

Autor hitů jako Zvonky štěstí, Už mi, lásko, není dvacet let či To musím zvládnout sám, si ve svém životě prošel velkou osobní krizí. Dokonce uvažoval o sebevraždě. Na rozdíl od jiných osobností showbusinessu však svůj život neskončil. Naopak, ve svém životě vše podřídil Ježíši. Jeho někdejší písně o láskách nahradila píseň o Lásce. Přečtěte si o tom více na straně 28.

(Foto: www.barrandov.tv)


DÁLE BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT

Svatý Irenej, kladivo na bludaře

Boj o čistotu víry je starý jako křesťanství samo. V druhém století po Kristu biskup Irenej především bojoval proti tak zvanému gnosticismu – duchovnímu směru, který vycházel z prastarých perských náboženství. Již za svého života nabyl mimořádného renomé. Dokonce se zapojil i do celocírkevního sporu o datum slavení Velikonoc. Více na straně 20. 

Církevní koncily (3)

V tomto čísle seriálu o církevních koncilech se s doktorem Radomírem Malým podíváme na problémy, které ve 4. století řešil Nicejský koncil. Tento koncil se kromě organizačních záležitostí církve, jako jsou metropole a patriarcháty, vyjádřil k problematice svěcení biskupů, rozdělení rolí při liturgii či třeba data slavení Velikonoc. Svým způsobem se stal vzorem pro všechny následující koncily. Více na straně 36. 

Mariánské písně v nemocnici

Kaple svaté Anny ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně existuje již 150 let. V posledních měsících probíhala její renovace, která je nyní dokončená. Nemocní mohou opět nacházet naději před svatostánkem ve vytápěné kapli, která je historickou součástí nemocničního areálu. Více na straně 30. 

Toto a ještě další články najdete v tomto čísle Immaculaty (č.184 – 2023/3).
Objednejte si tištěné vydání – rádi Vám je za dobrovolný příspěvek obratem zašleme. Naše náklady za jeden výtisk jsou 40 Kč.Objednávkový formulář:


Immaculata č.184 (2023/03)
Štítky: