Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

zveme Vás k četbě nového čísla Immaculaty. Tímto číslem otevíráme nové celoroční téma ŽIVOT, které Vám chceme představit z různých úhlů pohledu. Proč zrovna toto téma? Mnoho slyšíme o různých lidských právech a svobodách – svoboda smýšlení,  projevu, volného pohybu, vlastnění majetku, právo svobodného sdružování se, právo zúčastňovat se voleb ve své zemi… Všeobecná deklarace lidských práv a svobod jich obsahuje třicet. Možná si ani neuvědomujeme, že těchto práv a svobod můžeme užívat pouze tehdy, jsme-li živí a nikdo nám neupírá právo na život. Bez života by každé další právo ztratilo na významu. Proto se v prvním čísle zaměřujeme na DAR života.

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty


Přehled čísla – Nenechte si ujít!

V prvním čísle letošního roku se věnujeme tomu základnímu daru, který máme od Pána, a to daru života. Připravili jsme pro Vás krátký přehled.

Bůh je živý

Jaký je Bůh židů a křesťanů? V čem se liší od pohanských model a bůžků? Bůh, jehož navštěvujeme v našich chrámech, je především živým Bohem a je také Bohem života! Pojďme spolu s otcem Soukalem přemýšlet o tomto Dárci veškerého života, který do našich životů rozličnými cestami osobně vstupuje.

Bůh člověku požehnal: Ploďte se…

Hřích do světa přinesl zmatek a zmar, plodivý úkol člověka však zůstal zachován. Člověk má za úkol ochraňovat život, a to nejen ten lidský, ale též všech ostatních tvorů. Jakou změnu v postoji k životu přinesla biblická potopa? A proč je manželství muže a ženy svaté? Přečtěte si více v textu otce Jaroslava Brože.

Políbila Elvise a šla do kláštera

Sestra Dolores Hartová je jedinou řeholnicí na světě, která je členkou Americké filmové akademie a má právo hlasovat při výběru držitelů Oscara. Boží cesty jsou vskutku rozmanité. Filmová herečka, která debutovala po boku Elvise Presleyho, zahrála si vedle Marlona Branda či Anthonyho Quinna a vystupovala na Broadwayi, nakonec své pravé místo nalezla v řeholi. Co ji přivedlo do kláštera a jak ji ovlivnilo setkání s papežem? Právě o tom píše minoritský kněz Vladimír Hubálovský.

Majákem křesťanství v turecké zemi

Jak se žije františkánům v tureckém Istanbulu? Stávají se z Turků křesťané? A co to znamená pro muslima, když křesťanství skutečně přijme? Nenechte si ujít rozhovor Jitky Navrátilové s otcem Michalem Sabaturou, který působí již deset let v minoritském klášteře na jedné z nejrušnějších ulic Istanbulu.

Církevní koncily

Připravili jsme pro Vás úplně nový historický seriál, který se věnuje církevním koncilům od apoštolských dob až po druhý vatikánský koncil. Putováním po velikých církevních koncilech nás bude provázet církevní historik Radomír Malý. Vydejte se na tuto cestu spolu s námi.


DÁLE BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT

Nejcenější relikvie

Jaké byly osudy kříže, na němž umřel Ježíš? Nález ostatků svatého kříže svatou Helenou v roce 325 byl teprve začátkem dlouhého příběhu, během něhož byl svatý kříž postupně ztrácen a nalézán, haněn i uctíván. Věděli jste, že kousek svatého dřeva je díky Karlu IV. dodnes uchováván ve svatovítské katedrále? O odpovědi se s námi podělí profesor historie P. Martin Weis.

Maria pomáhá žít i zemřít

To, že zázračná medailka do života může přinést veliké požehnání, víme v redakci Immaculaty velmi dobře. Proto jsme pro Vás připravili úplně novou rubriku o příbězích, do nichž vstoupila medailka Boží Matky. Jsme rádi, že nám tyto příběhy zasíláte také Vy, naši čtenáři. Přečtěte si v tomto čísle svědectví, jak zázračná medailka pomohla Lence v náročném období umírání její maminky a jak ovlivnila její život.

Panna Maria Klasová

Známe různé tituly Panny Marie, ale již jste slyšeli o Panně Marii Klasové? Přečtěte si o jednom z nejuctívanějších milostných mariánských obrazů v jižních Čechách v textu profesora Jana Royta.

Toto a ještě další články najdete v tomto čísle Immaculaty.
Objednejte si tištěné vydání – rádi Vám je za dobrovolný příspěvek obratem zašleme. Naše náklady za jeden výtisk jsou 40 Kč.


Objednávkový formulář:


Immaculata č.182 (2023/01)
Štítky: