Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno
 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 – 12:00)
  Tel: 542 215 600 (ústředna – budete přepojeni)

Podpořte nás

Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření duchovních hodnot v našem národě. Bez Vaší podpory by toto dílo nemohlo existovat. Neposkvrněná ať Vám odplatí Vaší štědrost. Děkujeme Vám.

 • Číslo našeho účtu:
  7498984001 / 5500
  Do poznámky pro příjemce uveďte: Dar na časopis Immaculata.
  (Dary z ČR)


 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP

Objednávkový formulář:

  Ano, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Odesláním tohoto formuláře uděluji v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 - General Data Protection Regulation (zkráceně GDPR) souhlas ke zpracování zde uvedených svých osobních údajů Řádu minoritů v ČR jako správci za účelem zasílání časopisu Immaculata, informování o naší činnosti, udržování korespondence včetně emailové, případně prostřednisctvím SMS na dobu trvání mého zájmu o zasílání časopisu Immaculata.