Milí rytíři Neposkvrněné Panny Marie,

o Vánocích vstoupil Kristus do našeho času, a dal tak smysl našim životům. Od malého betlémského Dítěte jsme dostali dar nevýslovné ceny – naši spásu. Proto i my pojďme do Betléma a spolu s pastýři přijměme toto malé dítě s vírou a láskou do svých srdcí a životů. Nebojme se setkat s malým Ježíškem nyní, abychom až nastane plnost času, a On se vrátí ve své božské moci, mohli s Ním mít podíl na Boží slávě.   

za redakci časopisu Immaculata
a za Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné

bratr Bohdan Heczko OFMConv a Jitka Navrátilová

Požehnané Vánoce