Poslechněte si Immaculata č. 186 (2023/05) – Téma: Péče o život fyzický i duchovní.
Čtou: Lukáš Graca


Poslechněte si Immaculata č. 185 (2023/04) – Téma: Péče o život fyzický i duchovní.
Čtou: Lukáš Graca


Poslechněte si Immaculata č. 184 (2023/03) – Téma: Výchova pro život.
Čtou: Lukáš Graca


Poslechněte si Immaculata č. 183 (2023/02) – Téma: Hodnota života.
Čtou: Lukáš Graca


Poslechněte si Immaculata č. 182 (2023/01) – Téma: Dar života.
Čtou: Lukáš Graca a Marianna Štěpitová


Poslechněte si Immaculata č. 179 (2022/04) – Téma: Ctnost naděje.
Čtou: Lukáš Graca a Marianna Štěpitová


Poslechněte si Immaculata č. 178 (2022/03) – Téma: Ctnost naděje.
Čtou: Lukáš Graca a Marianna Štěpitová


Poslechněte si Immaculata č. 177 (2022/02) – Téma: Ctnosti v našem životě.
Čtou: Lukáš Graca a Marianna Štěpitová


Poslechněte si Immaculata č. 176 (2022/01) – Téma: Ctnosti v našem životě.
Čtou: Lukáš Graca a Marianna ŠtěpitováPoslechněte si Immaculata č. 175 (2021/06) – Téma: Dary Duch Svatého – Dar zbožnosti a bázně Boží.
Čtou: Lukáš Graca.


 


 

Poslechněte si Immaculata č. 173 (2021/04) – Téma: Dary Duch Svatého – Dar síly.
Čtou: Lukáš Graca a Marianna Štěpitová-Klaučo.


 

 

Poslechněte si Immaculata č. 172 (2021/03) – Téma: Dary Duch Svatého – Dar rady.
Čte: Lukáš Graca: Lukáš Graca a Marianna Štěpitová-Klaučo (172#15,172#18).


 

Poslechněte si Immaculata č. 171 (2021/02) – Téma: Dary Duch Svatého – Dar rozumu.
Čte: Lukáš Graca: Lukáš Graca a Marianna Štěpitová-Klaučo.


Poslechněte si Immaculata č. 170 (2021/01) – Téma: Dary Duch Svatého – Dar moudrosti.
Čte: Lukáš Graca: Lukáš Graca a Marianna Štěpitová-Klaučo.


Poslechněte si Immaculata č. 169 (2020/06) – Téma: Svátost kněžství a manželství.
Čte: Lukáš Graca

_______________________________________________________________________________________

Poslechněte si Immaculata č. 168 (2020/05) – Téma: Svátost pomazání nemocných.
Čte: Lukáš Graca


Poslechněte si Immaculata č. 167 (2020/04) – Téma: Svátost smíření.
Čte: Lukáš Graca

 

Poslechněte si Immaculata č. 166 (2020/03) – Téma: Svátost biřmování.
Čte: Lukáš Graca


 

Poslechněte si Immaculata č. 165 (2020/02).
Čte: Marianna Štěpitová-Klaučo.


Poslechněte si Immaculatu č. 164 (2020/01).

Čte: Marianna Štěpitová-Klaučo.

DĚKUJEME
Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu.

Objednat/přispět

 

Poslechněte si Immaculatu č. 163 (2019/5-6).
Čte: Marianna Štěpitová-Klaučo.

DĚKUJEME
Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu.

Objednat/přispět

 

Poslechněte si Immaculatu č. 162 (2019/4).
Čte: Marianna Štěpitová-Klaučo.

DĚKUJEME
Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu.

Objednat/přispět


Poslechněte si Immaculatu č. 161 (2019/3).
Čte: Marianna Štěpitová-Klaučo.

DĚKUJEME
Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu.

Objednat/přispět


 

Poslechněte si Immaculatu č. 159 (2019/1).
Čte: Marianna Štěpitová-Klaučo.

DĚKUJEME
Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu.

Objednat/přispět