Rekolekce v Českém Těšíně (22.–24. 11. 2019)

O posledním víkendu končícího církevního roku se sjeli rytíři Neposkvrněné Panny Marie do exercičního domu v Českém Těšíně. Společně s otcem Adamem Ruckim jsme vedli duchovní cvičení zaměřené na „Každodennost s Pannou Marií“. Prostřednictvím přednášek, mší svatých, adorací a modliteb jsme se snažili otevřít naše srdce a mysl, abychom alespoň trochu poodhalili tajemství pokorného života Matky Boží a jejího Syna Ježíše. Při formování našich rytířů Neposkvrněné vycházíme z předpokladu, že porozumět Panně Marii znamená rozumět více Pánu Ježíši. Matka Boží pro nás představuje cestu, jak se více sjednotit s Kristem. Na přednáškách jsme si také Pannu Marii představili jako misijní vzor pro naše „rytířské“ poslání.

Stav Rytířstva Neposkvrněné za rok 2019

Svatý Maxmilián M. Kolbe měl ve svém životě vizi: Získat pro Neposkvrněnou celý svět. Naše Národní centrum M. I. se k této vizi připojuje. Usilujeme, abychom pro Matku Boží získali rytíře, kteří se jí zasvětí, aby mohli získávat další duše pro nebeské království. Letos se přihlásilo dalších na 200 rytířů a rytířek, kteří odevzdali Matce Boží své životy, aby se tak disponovali pro její misijní dílo. Na příkladu mnohých z Vás vidíme, jak usilujete o naplnění této vize. Někdy to děláte tím, že roznášíte letáčky o Rytířstvu po kostelích, nemocnicích či na jiná místa. Jindy propagujete časopis Immaculata nebo rozdáváte zázračné medailky. Možností, jak naplňovat misijní poslání, je více a do značné míře závisí na Vaší ochotě a kreativitě. Zvláště bychom chtěli poděkovat za každého z Vás, kteří nás podporujete svými modlitbami. V redakci i v Národním centru jsme si vědomi, že bez Vašich modliteb a Božího požehnání bychom nebyli schopni zvládat nároky tohoto poslání. I my Vás zahrnujeme do našich modliteb. Na úmysl živých členů M. I. je v Krnově u bratří minoritů sloužena mše svatá vždy o první sobotě. Na úmysl zemřelých pak je tato mše svatá sloužena o druhé sobotě v měsíci.

Slavení Novény Prvních sobot v roce 2020

I v příštím roce (tedy 2020) bude organizovat Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné pobožnost prvních sobot. Budou probíhat od ledna do září v kostele svatých Janů u minoritů v Brně. Zahájení bude vždy v 8.00 mší svatou, po které bude následovat krátká minilekce o vybraném aspektu ze života Matky Boží. Součástí slavení této novény bude také 15minutové rozjímání a modlitba růžence. Více informací najdete na plakátku na konci časopisu.  

Letem M. I. světem (č.163)