Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

zdravíme Vás z redakce Immaculaty a přejeme Vám Boží požehnání.

Letos se na stránkách našeho časopisu držíme tématu života v různých jeho aspektech. V tomto čísle si všímáme skutečnosti, že život člověka má dvě základní roviny – život tělesný a duchovní –, které mají vytvářet harmonickou jednotu. Biblický příběh o stvoření symbolicky zachycuje stav člověka, který se procházel v zahradě Edenu s Hospodinem, čímž vyjadřuje onu harmonickou jednotu, a to nejen duše a těla, ale také harmonie stvoření se svým Stvořitelem. Pak přichází okamžik pádu a harmonie je narušena. Člověk začíná utíkat před Bohem, muž a žena si nerozumějí, každý z lidí je vnitřně narušen, objevuje se smrt. Před člověkem by se místo požehnaného života otevírala jen bezútěšná budoucnost, kdyby mu Hospodin nedal příslib obnovy, která – dnes už to víme – je v Pánu Ježíši.

Milí čtenáři, někdy na nás možná dopadá ona disharmonie hříchu, ale víme, že pro toho, kdo je s Pánem Ježíšem, se otevírá cesta k obnově a nové vnitřní i vnější jednotě. Naším vzorem prvního zcela obnoveného člověka je Panna Maria a její nanebevzetí je povzbuzením, že i my nakonec budeme mít účast na harmonii Boží.

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty


Přehled čísla – Nenechte si ujít!

Letos se na stránkách Immaculaty věnujeme tématu život v různých jeho aspektech. V tomto čísle Immaculaty se věnujeme životu, a to z pohledu přípravy na něj. Připravili jsme pro Vás krátký přehled.

Člověk jako jednota duše i těla

Člověk má nejen nesmrtelnou duši, ale také fyzické tělo. Ve Starém zákoně stojí člověk před Bohem se vším, co tvoří jeho život. S tělem, duší i srdcem. Řecké myšlení, které později ovlivnilo například svatého Augustina, zase zdůrazňuje odlišnost těla i duše. Duše je v řeckém pojetí schopná nahlížet duchovní svět idejí, přičemž tělo je pouze jakousi přítěží nebo vězením. Dlouhá staletí křesťanské tradice kladla přemrštěný důraz na umrtvování těla. Výzvou pro nás je navracet se k hebrejskému pojetí člověka. Člověka, který je také tělo, ale nejen tělo. Více v článku P. Petra Soukala na straně 8.

(Foto: 28504757 © Annems | Dreamstime.com)

Je péče o tělo hříchem? 

Novozákonní texty odsuzují přílišnou péči o vzhled člověka. Zároveň ale víme, že jsme stvořeni k Božímu obrazu a jsme královští synové a dcery. I svým tělem můžeme oslavovat Boha. Pokud dovedeme působit čistě, upraveně a důstojně, jistě bude pro nás také snazší oslovovat nevěřící. O hledání zdravé míry si přečtěte více v článku dr. Ilony Burdové na straně 12. 

(Foto: www.facebook.com/TretiPivni)

Mystička, která kárala papeže i císaře 

Hildegarda z Bingenu je světicí, kterou lze právem nazvat renesanční osobností, ačkoliv se narodila teprve na konci 11. století. Tato řeholnice, mystička, teoložka, hudební skladatelka a básnířka se proslavila nejen rozsáhlým teologickým a uměleckým dílem, ale také svými vizemi, kterých se jí dostávalo již od mládí. Ve své době byla nebývale veřejně činná, nečinilo ji problém ostrými slovy zkritizovat papeže i císaře. Přečtěte si více v textu P. Martina Weise na straně 20.  

(Foto:  rochester.edu)

Madona v zahradě

V expozici diecézního muzea v Litoměřicích se nachází pozoruhodný mariánský obraz z poloviny 15. století. Panna Maria zde sedí v uzavřené zahradě a v klíně drží nahého Ježíška. Symbol uzavřené zahrady se nachází i v Písni písní. V tomto případě jistě symbolizuje Mariino panenství. O další symbolice pozoruhodného obrazu si přečtěte v textu historika umění Jana Royta na straně 26. 

(Foto: Josef Goryl | s laskavým svolení Biskupství litoměřického a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích)

Církevní koncily (4)

Čtvrtý díl rubriky dr. Radomíra Malého o vývoji katolické věrouky se věnuje I. cařihradskému koncilu. Tento koncil mimo jiné potvrdil, že Duch svatý je skutečnou osobou, nikoliv jenom neosobní silou. Z článků tohoto koncilu pochází formulace kréda: “Věříme v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků“. Více na straně 34. 

(Foto: curatingtheology.org)


DÁLE BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT

Pevnost Mariina srdce

Jak často se modlíme modlitbu Pod ochranu tvou! Možná však nevíme, že je to nejstarší mariánská modlitba vůbec. Její první text pochází již z III. století. Utíkáme se v ní jako do nedobytné pevnosti Mariina Srdce a panenská Bohorodička na naše prosby odpovídá a různým způsobem nás osvobozuje od nebezpečí.  Více na straně 24. 

Zdrávas, Madono z Frýdku!

Frýdek-Místek je letos právě 80 let sjednoceným správním i duchovním centrem a dvě dříve samostatná města rozdělují jen vody řeky Ostravice. K silným integrujícím prvkům zde patří hluboký vztah obyvatel k Madoně Frýdecké. Více na straně 28. 

Pro děti

V Immaculatě nezapomínáme ani na děti a pravidelně je jim věnována dvojstránka. Tentokrát se v článku sestry Faustýny Šímové dozvíme více o sv. Markétě Marii Alacoque, která poznala, že Ježíš má srdce, které hoří láskou ke každému člověku. Více na straně 38.
Článek Jany Lokajové vypráví příběh o dvou sourozencích, kteří potřebují čas, aby vyrostli z dětských zlomyslností. Více na straně 39. 

Toto a ještě další články najdete v tomto čísle Immaculaty (č.185 – 2023/4).
Objednejte si tištěné vydání – rádi Vám je za dobrovolný příspěvek obratem zašleme. Naše náklady za jeden výtisk jsou 40 Kč.


Objednávkový formulář:


Immaculata č.185 (2023/4)
Štítky: