Dubnová první sobota – tentokrát virtuálně

O prvních sobotách jste Vy přicházeli k nám, k minoritům do kostela sv. Janů v Brně. O první dubnové sobotě chceme my přijít k Vám domů, abyste nepřerušili cyklus prvních sobot.

Na této stránce zveřejníme videa, díky nímž budete mít k dispozici všechny potřebné materiály k vykonání prvosobotní pobožnosti. K podmínkám splnění toto pobožnosti náleží:

 1. Svatá zpověď,
 2. svaté přijímání,
 3. modlitba sv. růžence,
 4. patnáct minut rozjímání o tajemství růžence s Pannou Marií a 
 5. úmysl odčinit urážky učiněné Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

Možná se ptáte, jak splnit podmínku svatého přijímání při mši svaté a svátosti smíření. Na základě vyjádření otce biskupa Pavla Konzbula, sdělujeme, že je třeba se účastnit mše svaté prostřednictvím sdělovacích prostředků a duchovně přijmout Pána Ježíše. Co se týká svátosti smíření, tak nyní je třeba vzbudit lítost nad svými hříchy a při nejbližší možné příležitosti svatou zpověď vykonat.

Následující videa Vám umožní být účastni na mši svaté, pomodlit se s námi růženec a poslechnout si rozjímání. Navíc jsme pro Vás ještě připravili krátkou „minilekci“, ze které se dozvíte něco o životě Panny Marie, prostřednictvím jedné z invokací Loretánských litanií.

Připojte se k nám a společně odpovězme na výzvu Panny Marie z Fatimy za odčinění urážek a rouhání proti Mariinu Neposkvrněnému Srdci.

Modleme se také za hříšníky, aby jim bylo odpuštěno a vrátili se k Bohu, který nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a získal život věčný.

Mše svatá:

Živý přenos mše svaté můžete také sledovat na stránce: Mše OnLine

 

Minilekce:

Panna Maria v Loretánských litaniích – invokace: Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás.

 

Rozjímání na první sobotu. Nesení kříže:

 

Modlitba růžence:

Děkujeme, že jste se k nám připojili. Příští první sobota je 2. května.

Vyprošujeme Vám hojnost Božích milostí a mateřskou ochranu Panny Marie.


 • První soboty v roce 2020 v Brně u minoritů

 JIŽ VÍCE NEŽ 25 LET 

 • přináší povzbuzení v křesťanské víře
 • pomáhá budovat křesťanskou identitu 
 • ukazuje, jak duchovně žít každodennost 
 • svěřeno pod ochranu Panny Marie

Časopis Immaculata vydává Řád minoritů v ČR ve spojení s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné a navazuje na tiskový apoštolát sv. Maxmiliána M. Kolbeho. Svým obsahem navazuje na františkánskou spiritualitu a hnutí Rytířstva Panny Marie Neposkvrněné, které založil sv. Maxmilián M. Kolbe roku 1917.

Co najdete uvnitř?

V časopise si můžete přečíst tematicky zaměřené články prohlubující víru, svědectví, rozhovory, příběhy, něco málo z historie církve, střípky zpráv, o kterých se jinde moc nepíše. Můžete se navzájem povzbudit v rubrice „Poděkování“ a požádat ostatní čtenáře o modlitbu na váš úmysl. Na své si přijdou také nejmenší ve své rubrice „Pro děti“. Pro čtenáře ze Slovenska je pravidelně připraven článek v jejich jazyce. 

Co dalšího byste měli vědět?

Časopis Immaculata vychází 1x za 2 měsíce, má 44 stran, nezveřejňuje reklamy, proto je zcela odkázán na dobrovolné dary svých čtenářů. Náklady spolu s poštovným na přípravu 1 výtisku se pohybují kolem 33 Kč.

Jak si můžete Immaculatu objednat?

Jak můžete podpořit vydávání Immaculaty?

 • prostřednictvím složenky (na vyžádání zašleme) 
 • převodem na účet: 7498984001/5500
  (Variabilní symbol: Vaše číslo odběratele – zašleme Vám; Specifický symbol: 1992
 • osobním předáním v redakci 

Za jakýkoliv dar Vám srdečně děkujeme. Ať Pán odplatí Vaši štědrost!