JIŽ 30 LET 

  • přináší povzbuzení v křesťanské víře
  • pomáhá budovat křesťanskou identitu 
  • ukazuje, jak duchovně žít každodennost 
  • svěřeno pod ochranu Panny Marie

Časopis Immaculata vydává Řád minoritů v ČR ve spojení s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné a navazuje na tiskový apoštolát sv. Maxmiliána M. Kolbeho. Svým obsahem navazuje na františkánskou spiritualitu a hnutí Rytířstva Panny Marie Neposkvrněné, které založil sv. Maxmilián M. Kolbe roku 1917.

Co najdete uvnitř?

V časopise si můžete přečíst tematicky zaměřené články prohlubující víru, svědectví, rozhovory, příběhy, něco málo z historie církve, střípky zpráv, o kterých se jinde moc nepíše. Můžete se navzájem povzbudit v rubrice „Poděkování“ a požádat ostatní čtenáře o modlitbu na váš úmysl. Na své si přijdou také nejmenší ve své rubrice „Pro děti“. Pro čtenáře ze Slovenska je pravidelně připraven článek v jejich jazyce. 

Co dalšího byste měli vědět?

Časopis Immaculata vychází 1x za 2 měsíce, má 44 stran, nezveřejňuje reklamy, proto je zcela odkázán na dobrovolné dary svých čtenářů. Náklady spolu s poštovným na přípravu 1 výtisku se pohybují kolem 33 Kč.

Jak si můžete Immaculatu objednat?

Jak můžete podpořit vydávání Immaculaty?

  • prostřednictvím složenky (na vyžádání zašleme) 
  • převodem na účet: 7498984001/5500
    (Variabilní symbol: Vaše číslo odběratele – zašleme Vám; Specifický symbol: 1992
  • osobním předáním v redakci 

Za jakýkoliv dar Vám srdečně děkujeme. Ať Pán odplatí Vaši štědrost! 

Objednávkový formulář: