Časopis Immaculata

  Konvent minoritů v Brně
Minoritská 1
602 00 Brno

  605 459 174 (Po-Pá 9:00 – 12:00)

 [email protected]

Odpovědný redaktor:
Ing. Bohdan Heczko OFMConv

Editorka:
Jitka Navrátilová, Ph.D.

Korespondence:
Jitka Vinklerová


Číslo našeho účtu:

Dary z ČR:
 č.ú. 7498984001/5500
Do poznámky pro příjemce uveďte: Dar.

Dary ze Slovenska:
 č.ú.: 4060015034/3100
IBAN:SK3131000000004060015034
SWIFT: LUBASKBX

Dary ze zahraničí(kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
SWIFT: RZBCCZPP

Variabilní symbol: Vaše číslo odběratele – zašleme Vám
Specifický symbol: 1992 (dary na časopis), 9999 (dary na M. I.)
Do poznámky pro příjemce uveďte: Dar.


Napište nám

    " Ano, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Odesláním tohoto formuláře uděluji v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 - General Data Protection Regulation (zkráceně GDPR) souhlas ke zpracování zde uvedených svých osobních údajů provincii Řádu minoritů v ČR jako správci za účelem udržování korespondence včetně emailové, zasílání informací o naší činnosti, a to na dobu trvání mého zájmu o zasílání těchto informací.