Adorace

Ivan Slavík

Chudičká i bohatá
Svobodná i zajatá
V koutku srdce v skrytosti
Dárkyně všech milostí
Z věčnosti i ze světa
(Žádná jiná právě ta)
Vzýváme Tě líbezná
Bolestná i vítězná
Hříšníci a s nimi já
Matko Boží Maria

 

 

Maria Panno, Matko Slova. Panna Maria v poezii českých básníků nové doby. Výbor uspořádal Mojmír Trávníček. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2005.

DĚKUJEME
Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu.

Objednat/přispět

Adorace