Immaculata č.181 (2022/06)

Immaculata č.181 (2022/06) - obálka

Vážení čtenáři, milí rytíři Neposkvrněné,v tomto posledním letošním čísle se dostáváme k závěru našeho seriálu o ctnostech. Na řadě teď jsou: Spravedlnost a statečnost. O svatém Maxmiliánovi by se určitě dalo říci, že byl statečný. Když rozjížděl své evangelizační dílo Rytířstva Neposkvrněné i tiskový apoštolát, narážel

Immaculata č.175 (2021/06)

Immaculata č.175 (2021/06)

Vážení čtenáři, milí rytíři Neposkvrněné,

když vstupujeme do barokní knihovny v našem brněnském klášteře, tak nás tam vítá stropní freska slovy: „Timor Domini, principium sapientiae.“ Ten, kdo by chtěl čerpat z moudrosti knih, je hned při vstupu upozorněn a varován, v čem je základ pravé moudrosti a zbožnosti, že je to právě bázeň před Hospodinem. V opačném případě všechno dobro poznání obsažené v knihách může člověku…

Immaculata č.174 (2021/05)

Immaculata č.174 (2021/05)

Vážení čtenáři, milí rytíři Neposkvrněné,

svatý František se po svém obrácení modlil: „Pane, co chceš, abych konal?“ Pochopil, že člověk je stvořen Bohem a pro Boha a bez něho život nedává smysl. Pochopil, že Bůh má s jeho životem svůj láskyplný záměr a že jenom on má smysl. Hledal nyní způsob, jak ho objevit a naplnit. 

Dalo by se říci, že…