Immaculata č. 165 (2020/02)

Immaculata č. 165 (2020/02)

Vážení čtenáři, milí rytíři Neposkvrněné, v našem časopisu pokračujeme ve svátostech. V tomto čísle se věnujeme svátosti oltářní – Eucharistii. Ta patří spolu se křtem a biřmováním k iniciačním svátostem církve. Uvedení do křesťanského života se uskutečňuje právě těmito svátostmi. Křest je začátkem nového života; svátost biřmování