Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

v našem seriálu o Desateru jsme dospěli k posledním přikázáním. Přestože jsou poslední, nejsou bezvýznamná, protože shrnují a prohlubují všechna předcházející přikázání. Krásně to vysvětluje Katechismus katolické církve: „Desáté přikázání zdvojuje a doplňuje deváté přikázání, které se týká tělesné žádostivosti. Desáté zakazuje chtivost majetku druhého, která je kořenem krádeže, loupeže a podvodu zakázaných sedmým přikázáním. Žádostivost očí vede k násilí a k nespravedlnosti zakázaných pátým přikázáním. Chtivost, stejně jako smilstvo, pramení z modloslužby, která je zakázána prvními třemi přikázáními Zákona. Desáté přikázání se týká úmyslů srdce a spolu s devátým shrnuje všechna přikázání Zákona“ (KKC 2534).

Poslední přikázání nás učí zkoumat naše srdce a zjišťovat, co je v našem životě nejdůležitější, neboť „kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“ (Mt 6,21). A co je to, po čem naše srdce touží? Jsou to jen věci pomíjitelné, anebo klademe na první místo nesmrtelného Boha, který nás stvořil a určil smysl života? Snad je tento Bůh našemu srdci hodně vzdálen a utápíme se v nenaplněných a prázdných materiálních touhách… Ať nám v takových okamžicích spolu s Desaterem zazní Ježíšova slova: „Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno.“

Za redakci
br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

Poslechněte si zvukovou verzi časopisu. 

Přečetla pro Vás: Marianna Štěpitová-Klaučo.

 

 

Obsah:

4 Modlitba, která nikdy nebude oslyšena

5 Letem M. I. světem

6 Kultivace lidského nitra

8 Po čem vlastně toužíme?

10 Nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina

12 K prameni živé vody

14 Být svobodný pro lásku

16 Světec na trůně

18 Proti materializmu v srdci

20 Těšit se z dobra druhého

21 Naplněná touha

22 Planoucí srdce Anežčino

23 Svatá Anežko, provázej nás i nadále

24 Dozrávání svatosti

27 Komunistické Antidesatero (IX, X)

28 Za Pannou Marií Humberskou

31 Mariina píseň

32 Stárnoucí církev?

33 Učitelka

34 Co má společné Aslan s Hospodinem?

36 Náměstkové Kristovi (22)

38 Co nás za oceánem asi čeká?

39 Bouře kvůli kolejnicím

40 Poděkování

42 Zprávy

IMMACULATA č.162 (2019/4)
Štítky: