Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

zveme Vás k četbě nového čísla Immaculaty. Toto číslo rozvíjí téma života z pohledu jeho hodnoty. V Písmu čteme, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. V této jednoduché větě je skryta velká hloubka. Být totiž obrazem Božím dává člověku obrovskou důstojnost, kterou mu nikdo nemůže vzít ani popřít, nezávisle na tom, zda je nám daný člověk sympatický, zda je výkonný, pro nás užitečný, úspěšný, zda je zdravý nebo chytrý, zda splňuje naše další a další hodnoticí kritéria… Pán Ježíš tuto naši lidskou důstojnost posouvá ještě dál. On sám, Boží Syn, se stává člověkem a posvěcuje naše lidství svým božstvím a činí nás Božími dětmi. My potom můžeme k Bohu volat: „Otče náš…“

Buďme tedy za to vděčni a neznepokojujme se, když by nám někdo říkal, že za nic nestojíme. Nikdy nezapomínejme, že bez ohledu na to, jak nás hodnotí svět, jsme v Božích očích velmi cenní.

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty


Přehled čísla – Nenechte si ujít!

Letos se na stránkách Immaculaty věnujeme tématu život v různých jeho aspektech. Ve tomto čísle se věnujeme daru života z pohledu jeho hodnoty. Připravili jsme pro Vás krátký přehled.

Co dělá člověka člověkem?

Věříme, že lidský život má v řádu stvořených věcí mimořádné postavení. Vždyť také Bůh sám se vtělil a stal se člověkem! Otec Petr Soukal hovoří o tom, kdo nebo co je to člověk pohledem katolické nauky a teologů. Všichni jsme tak trochu ve svých každodenních situacích člověkem Adamem, který byl milujícím Bohem stvořen, zhřešil, ale Bůh mu přislíbil záchranu. Věděli jste, že hebrejské pojmenování ADAM není samoúčelné, ale má svou vnitřní symboliku?
(Foto: 31198703 © Cosmin Constantin Sava | Dreamstime.com)

Je každý život cenný?

Pro křesťana má život absolutní hodnotu, a to od počátku do přirozeného konce. Mnoho lidí, kteří v Boha nevěří, ovšem inklinuje k tomu hodnotu lidského života různými způsoby podmiňovat, například bohatstvím, postavením nebo zdravím. To jsou ale příliš pozemská měřítka! Pojďme se spolu s lékařkou Ilonou Burdovou podívat na různé situace, kdy zdánlivý handicap jednoho člověka přinesl veliké požehnání druhým. 
(Foto: ID 43626876 © Eleonoraos | Dreamstime.com)

Smí člověk zabít druhého člověka?

Kdo jenom trošku zná Písmo, ví, že zabití člověka je závažným zločinem. Svět, který nás obklopuje, ovšem dávno není rájem, ale často spíše slzavým údolím. Ve světě kolem nás jsou v tuto chvíli drsné válečné konflikty, teror, různé formy násilí. Plzeňský biskup Tomáš Holub Vám nabízí základní teologický pohled na otázku, zda zabití druhého člověka může být v určitých situacích ospravedlnitelné, ačkoliv se jedná o věc velmi závažnou. 

(Foto: ID: 98861752 © photographee.eu| Depositphotos.com)

Matka Ustavičné pomoci

Matka Boží se nepřestává dotýkat srdcí umělců po dlouhá staletí křesťanské historie. Stačí se jenom podívat například na internetu na otevřenou galerii Wikipedie, aby člověk vytušil neobsažitelnou plejádu ikon, fresek, obrazů a skic s mariánskou tématikou. V tomto čísle Immaculaty nám historik umění Jan Royt představí řeckou ikonu, ve které je Panna Maria s Ježíškem vyobrazena poněkud neobvykle – malý Ježíšek zde na obrazu na matčině klíně s úlekem nahlíží nástroje svého budoucího utrpení. 

(Foto:  131861102 Sedmak | 123rf.com)

Z vězení k víře

Kalifornský Hollywood určitě není typickým pracovním prostředím pro zbožné katolíky. Přesto se může stát, že životní kotrmelce přivedou ke konverzi i populárního herce. Jedním z nich je Mark Wahlberk, který se během divokého mládí dostal dokonce za mříže. Nyní točí americké velkofilmy, přitom je ale milujícím otcem rodiny a oddaným křesťanem, který si každý den najde čas na modlitbu. O jeho příběhu nám vypráví otec Vladimír Hubálovský. 
(Foto:  záběr z filmu Father Stu)


DÁLE BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT

Zprávy od sv. Maxmiliána

Jak by to mohlo vypadat, kdyby svatý Maximilián napsal z nebe dnešnímu teenagerovi přes iPhone? Jako katolíci věříme ve společenství svatých a také v to, že světci v nebi nejsou nečinní. Naopak, doufáme, že se za nás přimlouvají a mohou nám pomáhat. V každém případě nás můžou inspirovat svým příkladem, zvláště pokud je také provázely přirozené eskapády života, kterými se úspěšně probojovali postupně až do stavu osobní svatosti. 

Toto a ještě další články najdete v tomto čísle Immaculaty (č.183 – 2023/2).
Objednejte si tištěné vydání – rádi Vám je za dobrovolný příspěvek obratem zašleme. Naše náklady za jeden výtisk jsou 40 Kč.


Objednávkový formulář:


Immaculata č.183 (2023/02)
Štítky: