Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

srdečně Vás zdravím z redakce časopisu Immaculata. S tímto prvním číslem roku 2021 bychom Vám chtěli srdečně poděkovat za každý Váš dar, který jste nám od posledního čísla poslali. Díky Vaší štědrosti můžeme nadále vydávat Immaculatu a občas Vám poslat i nějaký dárek. Tentokrát Vám posíláme knížku jako poděkování za Vaši podporu.

S tímto novým číslem otevíráme nové téma, kterému bychom se chtěli letos věnovat: Dary a plody Ducha Svatého. Kdo je Duch Svatý? Je to ten, který nás uschopňuje ve víře vyznávat Syna i Otce, ten, který nás činí dětmi Božími a my pak jsme schopni radostně volat k Bohu: „Abba, Otče!“ Bez Ducha Svatého jsme jako ratolest, která je oddělená od kmene a usychá, ale díky Duchu Svatému jsme ratolestí naroubovanou na kmen, ve které proudí životodárná míza a my můžeme přinášet dobré ovoce. Avšak Duch Svatý není „něco“, nějaká neosobní energie, On je „někdo“. Je to živá osoba, která si přeje, abychom s ní žili v úzkém vztahu jako s Přítelem, který nás uschopní poznat a splnit Boží vůli.

Milí čtenáři, kéž Vám připravené články pomohou vstoupit do blízkého vztahu s Duchem Svatým a pokračovat v jeho moudrosti věrně cestou víry.

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

Zde je zvuková verze. Čtou: Lukáš Graca a Marianna Štěpitová-Klaučo (170#16, 170#17).

 

  • Tištěná verze je k dispozici zde. 
Immaculata č.170 (2021/01)
Štítky: