Jez, nebo neporosteš

Jez, nebo neporosteš

Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na červen 2021:
Aby Eucharistie oživila našeho ducha a způsobila, že budeme druhým přinášet naději a milosrdenství

Sigmund Gorson se dostal do koncentračního tábora Auschwitz jako 13letý sirotek. Předtím Němci zavraždili celou jeho rodinu. Byla to známá rodina advokátů. Jen byla židovská. A z tohoto důvodu jim bylo odepřeno právo na život…

Duchovní obnova pro mládež (14–19 let) na Hoješíně u Seče

Duchovní obnova pro mládež (14–19 let) na Hoješíně u Seče

Milí mladí přátele,
zveme Vás na duchovní obnovu, která se bude konat v termínu 24. – 29. července 2021 na Hoješíně u Seče.

Během tohoto týdne se můžeme nejen seznámit a poznat, ale také zažít mnoho pěkných chvil při společné modlitbě, formaci a zábavě, a to vše v doprovodu sv. Maxmiliána Kolbeho, kterého se budeme snažit více poznat. Akce není určena jen pro členy M. I., takže můžeš pozvat i své kamarády.

Sladkost (malé zamyšlení nad modlitebním úmyslem M. I.)

Sladkost (malé zamyšlení nad modlitebním úmyslem M. I.)

Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na květen:
Aby nás příklad Neposkvrněné povzbuzoval k tomu, abychom se stali v tomto světě živým znamením darů Ducha Svatého.

Byl to den, kdy král uděloval audience svým poddaným. Přistoupil první z nich. Otevřel hranatou krabičku. A když se ukláněl, předal králi její obsah. Bylo to jablko vyřezané z kousku slonové kosti. Král je vzal mezi prsty a zvedl je tak, že skrze něj zářily sluneční paprsky…