Vážení čtenáři, milí rytíři Neposkvrněné,
pokračujeme v prohlubování tématu darů Ducha Svatého. Tentokrát se věnujeme daru rady.

Pravděpodobně se každý z nás ocitl v situaci, kdy jsme si říkali: „Nevím si rady.“ Zvláště pak v situaci, kdy bylo třeba učinit závažné rozhodnutí rozhodnutí. V takových situacích si můžeme bez Božího daru rady pořádně zkomplikovat život. Avšak Duch Svatý nás darem rady vede, abychom měli v sobě Ježíšovo smýšlení a podle něho utvářeli náš každodenní život tak, že se na nás naplní slova žalmu 32: „Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“

Papež František vypráví příběh mladého muže, který se dostal do velkých problémů. Nevěděl si s nimi rady. Vše vyprávěl své matce, která mu řekla: „Běž k Matce Boží, Ona ti řekne, co je třeba udělat.“ Papež František říká o té pozemské mamince, že měla dar rady – neuměla vyřešit synův problém, ale uměla ukázat správný směr. Onen mladík pak říká: „Podíval jsem se na Madonu, a bylo mi jasné, co mám udělat.“

Milí čtenáři, i Vy můžete vzývat Ducha Svatého a čerpat z jeho darů. Ať on Vás vždy vede po správných životních cestách a v komplikovaných situacích ať Vám přispěchá na pomoc.

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

  • Zvuková verze je k dispozici zde. Čtou: Lukáš Graca a Marianna Štěpitová-Klaučo (172#15, 172#17, 172#18).

  • Tištěná verze je k dispozici zde. 

Immaculata č.172 (2021/03)
Štítky: