Vážení čtenáři, milí rytíři Neposkvrněné,

když vstupujeme do barokní knihovny v našem brněnském klášteře, tak nás tam vítá stropní freska slovy: „Timor Domini, principium sapientiae.“ Ten, kdo by chtěl čerpat z moudrosti knih, je hned při vstupu upozorněn a varován, v čem je základ pravé moudrosti a zbožnosti, že je to právě bázeň před Hospodinem. V opačném případě všechno dobro poznání obsažené v knihách může člověku spíše uškodit, než mu pomoci, uvést do pýchy, než pozvednout k Bohu a uznat jeho svrchovaný majestát.

Právě bázeň před Hospodinem a zbožnost jsou témata tohoto vydání Immaculaty. Prostřednictvím připravených článků se dozvíte například, že bázeň není strach, že strach není ctnost a že není zbožnost jako zbožnost… Texty se dotýkají tajemství lidského srdce, jeho upřímnosti. Ukazují, že pravá bázeň Boží dodává odvahy nebát se nikoho a ničeho, kromě Boha a pravá zbožnost proniká do hloubky a odmítá povrchnost.

Prosme proto Ducha Svatého, aby nás uváděl do hloubky naší víry, abychom sloužili Bohu v duchu a pravdě. 

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

 

  • Zvuková verze je k dispozici zde: Čte Lukáš Graca.

  • Tištěná verze je k dispozici zde. 
Immaculata č.175 (2021/06)
Štítky: