Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,
v tomto čísle pokračujeme v prohlubování tématu darů Ducha Svatého. Tentokrát se věnujeme daru rozumu.

Jistě známe velkopáteční scénu z evangelia, kdy Pilát rozmlouvá s Ježíšem o pravdě a nakonec jen potřese hlavou a řekne: „Co je to pravda!?“ Tato otázka je však hlubší, než by se na první pohled mohlo zdát, a to proto, že směřuje k základním otázkám naší existence. Na poctivém hledání odpovědi na tuto otázku pak záleží smysl a kvalita lidského života.

Jako křesťané věříme Ježíšovým slovům, která řekl o sobě, že on je cesta, pravda a život. Jdeme-li za ním, poznáme pravdu a najdeme plnost života. Rozumem poznáváme pravdu a vůlí chceme podle této pravdy žít dobrý život, který je otevřen do věčnosti. Avšak k poznání věčného cíle a smyslu života si nevystačíme pouze s čistě pozemským poznáváním, protože ho přesahuje. Potřebujeme i víru, která nám ukazuje Boží zjevení. Dotýkáme se tady zajímavého propojení rozumu a víry: Naše víra je rozumná a zároveň náš rozum potřebuje osvícení vírou. Dary Ducha Svatého jsou pak naší oporou, abychom pravdu nepřehlédli či přímo nezradili, ale abychom rostli v dobru a směřovali k plnosti života na věčnosti.

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

  • Zvuková verze je k dispozici zde:
    Čtou: Lukáš Graca a Marianna Štěpitová-Klaučo.

  • Tištěná verze je k dispozici zde. 

Immaculata č.171 (2021/02)
Štítky: