Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

poslední číslo Immaculaty s vročením 2020 v sobě obsahuje texty o svátosti kněžství a manželství, kterými ukončujeme náš celoroční cyklus o svátostech. Pevně věříme, že texty přispěly k hlubšímu pochopení, jakého obrovského daru se nám od Boha dostalo prostřednictvím svátostí.

V textech o kněžství se dočteme, že jediným knězem a prostředníkem mezi Bohem a lidmi je v křesťanství Ježíš Kristus. Jeho výkupná oběť, přinesená jednou provždy, je jedinečná. Křesťané svým spojením s Kristem ve křtu získávají podíl na Ježíšově kněžství a stávají se kněžími tak, že mají jako svou oběť přinášet svůj život. To se nazývá všeobecné kněžství a platí bez rozdílu pro všechny křesťany. Naproti tomu si Bůh některé muže povolává, aby ve jménu Kristově pásli církev Božím slovem a Boží milostí. To se nazývá služebné kněžství, protože je určeno k růstu duchovního společenství církve.

Věříme, že Ti z Vás, jejichž cestou je manželství, najdete v textech nejenom povzbuzení, ale i praktické rady na dobrý život v manželství. 

Ať už nás Pán Bůh povolává k té, či oné životní cestě, vždy potřebujeme Boží požehnání a pomoc, které Vám rádi vyprošujeme.

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

 

Zvukovou verzi pro Vás načetl Lukáš Graca:

 


Textovou verzi Immaculaty si můžete prohlédnout zde.

Immaculata č. 169 (2020/06)
Štítky: