Vážení čtenáři, milí rytíři Neposkvrněné,

srdečně Vás zdravíme z redakce naší Immaculaty. Na úvod Vám chceme ze srdce poděkovat za všechny Vaše dary, které jste nám letos již zaslali a které nám dovolují pokračovat v našem vydavatelském díle. Zároveň se Vám omlouváme za pozdní dodání tohoto čísla, které bylo způsobeno nedostatkem papíru na trhu. Papír objednaný v prosinci byl dodán až v březnu. Děkujeme za pochopení.

Toto číslo otevírá nové téma, kterému se chceme letos věnovat – křesťanské ctnosti. Co se Vám vybaví, když se řekne „ctnost“? Možná že nic konkrétního, avšak v každodenním životě umíme ocenit, když je někdo spolehlivý, zásadový, statečný, mírný, takže takový člověk je nám oporou. V pozadí těchto vlastností jsou  právě ctnosti jako dobrý hluboký zvyk konat dobro. A jsme u toho: ctnost je pevně ukotven návyk konat dobro. Na opačné straně stojí neřest, čili neschopnost trvale konat dobro.

Nakonec bych Vás chtěl pozvat, abyste se připojili k modlitebnímu tažení za mír (viz str. 5). Tváří v tvář politické situaci na Ukrajině si uvědomujeme, jak rychle se může roztočit spirála válečného násilí. Použijme „zbraň“ modlitby, která má moc proměnit lidská srdce a nalézt mírová řešení v této složité situaci.

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

Immaculata č.176 (2022/01)
Štítky: