Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života.

Přejeme Vám požehnané Velikonoce

Přejeme Vám požehnané Velikonoce

Ježíš vstal z mrtvých! Aleluja! Milí přátele, přejeme Vám, ať Kristovo vzkříšení je Vaší každodenní radostí a silou a také nadějí i na vzkříšení k životu věčnému každého z nás redakce časopisu Immaculata Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné bratři minorité Podobné články: 19.4.2019Bohdan Heczko322 Přejeme Vám požehnané

Požehnání z poutního místa Cvilína

Požehnání z poutního místa Cvilína

Bože věčný, živý a pravý, smiluj se nad svým lidem.
Veď nás všechny cestou pokory, obrácení a pokání.

Uč nás poznávat znamení doby a využívat možností, které nám poskytuješ k upevnění našeho vztahu k tobě a bližním i touhy po Chlebu života.
Tvé utrpení, smrt a zmrtvýchvstání ať zvlášť mocně rezonují v našich srdcích v době letošních Velikonoc.

Rozkvetlá zahrada

Rozkvetlá zahrada

Článek pro děti: O Adamovi, který uměl čerpat lásku a také se o ni rozdělit.

text: Jana Lokajová

Adam se procházel po zahradě a hledal místo, kam by se mohl posadit se svou kamarádkou Kristýnou. Chtěl jí předvést tohle mimořádné místo v jeho plné kráse. Růže i levandule, nádherný trávník plný bzučících včel a hladinu rybníčka, který se třpytil od sluníčka. Přál si jí ukázat celou tu nádheru najednou. Jak se tak procházel, vyběhl na kopeček, a dokonce vystoupal i na rozhlednu, odkud by snad měl být výhled nejlepší. Ale nebyl, tu krásu se zkrátka nedalo najednou pojmout.

Cesta do velehor

Cesta do velehor

O tom, jak byl misionář Jarek přivítán v novém domově.

text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, bratři Jarek a Zbyšek se připravují na svoji službu v misii v daleké zemi Peru. Už skoro osm měsíců strávili ve farnostech, kde působí zkušení misionáři. Naučili se od nich spoustu důležitých věcí a opravdově si zamilovali prosté lidi, ke kterým je Pán posílá.

Náměstkové Kristovi (23)

Bastille

Papežství v epoše Francouzské revoluce

text: Radomír Malý

Krvavým plodem osvícenství byla Velká francouzská revoluce, která navzdory vznešeným heslům o lidské svobodě, rovnosti a bratrství se stala první novověkou genocidou, srovnatelnou s pozdějším nacistickým vyvražděním židovské populace v Evropě a komunistickou likvidací tzv. vykořisťovatelských tříd, jak konstatoval známý italský novinář a historik Vittorio Messori. Francouzská revoluce (1789–1799) znamenala mimo jiné i bestiální usmrcení několika stovek tisíc katolíků jen proto, poněvadž se nechtěli vzdát pravé víry Kristovy a zřeknout se Boha a Ježíše Krista. Byly mezi nimi i ženy a malé děti, především v kraji zvaném Vendée na západě země. Gilotina, utopení v proděravělých bárkách na řece Loiře, otrávení veškeré vody arzenikem, nošení nemluvňátek na bajonetech a znásilňování žen na oltářích zrušených chrámů – tak si počínali vyznavači osvícenské „demokracie“, „práv člověka“ a liberalismu. Papežové museli na to náležitě reagovat a bránit Církev. Pius VI. se stal nakonec vězněm bezbožeckých revolucionářů a v jejich internaci zemřel.

Chléb sestoupil z nebe

Hugo_van_der_Goes_Nativity

Právě narozený Ježíš leží v jeslích a andělé ho adorují, vedle klečí Maria s Josefem.

text: Leszek Śliwa

U jeslí nechybějí ani zvířata, tradičně malovaná na obrazech znázorňujících Narození Páně: na Dítě pohlížejí vůl s oslíkem. Do betlémské stáje vcházejí rozradostnění pastýři, aby se Ježíškovi poklonili. Ačkoli obraz vlámského malíře Huga van der Gouse ukazuje pastýře při tradičním klanění, je velmi netypický.