Neposkvrněná a její medailka

Neposkvrněná a její medailka

Ve Francii vyšla brožurka pod názvem „L’IMMACULÉE ET SA MÉDAILLE“ od P. J. Eyler, CM, zachycující život sv. Kateřiny a vznik zázračné medailky.  Uvádíme zde text zveřejněný Maticí cyrilometodějskou. Eyler, CM, Neposkvrněná a její medaile, MCM Olomouc 2000 Úvod Zázračná medailka a jiné medailky Již několik roků,

Svatá Panno Maria

Svatá Panno Maria, nenarodila se na světě tobě rovná mezi ženami, dcero a služebnice nejvyššího Krále, nebeského Otce, Matko našeho nejsvětějšího Pána Ježíše Krista, nevěsto Ducha Svatého: pros za nás se svatým archandělem Michaelem a všemi nebeskými zástupy i všemi svatými u svého nejsvětějšího milovaného Syna,