Modlitební úmysl M. I. na květen:
Aby příklad Panny Marie pomáhal všem křesťanům na cestě následování Krista a v díle evangelizace.

Autobus. Starší paní mezi prsty posouvá zrníčka růžence. Na další zastávce do autobusu nastupuje otec se synem a sedají si naproti modlící se paní. Chlapec zahleděný na růžencové korálky se ptá otce: „Tati, co to ta paní dělá?“ „Modlí se,“ bručí pod nosem otec. „A co to znamená?“ „To je taková pověra, které se drží lidé, kterým sláma vyčuhuje z bot.“ Starší paní přerušuje na chvíli svou modlitbu a s vlídným pohledem na muže i chlapce odpovídá: „No, snad mi trčí z sláma bot, ale nerada bych měla seno v hlavě, proto se modlím.“

Prvním, kdo vstoupil do nebe, je Pán Ježíš. Dalším člověkem, který dosáhl tohoto štěstí, je jeho Matka. Někteří tvrdí, že Marii cesta do nebe zabrala méně času. Ježíš klestil cestu, avšak ona už jenom šla v jeho šlépějích. Je to nejjistější způsob, jak se člověk může povznést do nebeských výšin: Protože nač riskovat a hledat nové stezky, když je nám dána cesta jistá a ověřená, a podle příkladu Panny Marie je to cesta přístupná člověkovi.

V čem máme následovat Ježíše? Stává se, že neumíme nalézt jednoduchou a jednoznačnou odpověď na tuto otázku. Hledáme ji někde uprostřed spektakulárních akcí, v dojemných svědectvích, utrpeních nebo výzvách, k jejichž realizaci nemáme odvahu. A zatím Panna Maria stojící po boku Ježíšově – od svatby v Káně Galilejské až po kříž – nás učí, že následování, to je v první řadě přebývání s Ježíšem, navazování s ním osobního vztahu, vedení s ním dialogu, který se nejprostěji vyjadřuje v modlitbě.

Obyčejná modlitba naplňující každou volnou chvíli není dnes v módě. Svět jí pohrdá, vysmívá se jí a považuje ji za pověru. Úplně stejně se dívá na následování Ježíše, na hlásání Dobré zprávy. Avšak přes to všechno je lepší setrvávat u Ježíše. Nebudu se tedy stydět za své růžencové korálky, které posouvám mezi prsty. Neuhnu před tlakem „moderních názorů“. Nebudu se bránit, oplácet, diskutovat, polemizovat… Spíše se vlídně a s láskou usměji. To je začátek evangelizace.

Začátek evangelizace