Náš ideál

Proč objímají naše touhy celou zeměkouli? K čemu tíhneme? Jaký je náš ideál?

Tyto a podobné myšlenky nepochybněvyvstanou v myslích dobré vůle.

Otevřeně říkám, že se našemu ideálu nedá snadno rozumět, a ještětěžší je prozkoumat ho. Můžeme ho stále hlouběji a jasněji poznávat, ale nikdy nevyčerpáme jeho vznešenost.

Proč?Jde tady o Matku Boží. Máme sice pojem „Matka“, ale pojem „Bůh“obsahuje v soběnekonečno, zatímco náš rozum má hranice. Proto nikdy nedokážeme obsáhnout pojem „Matka Boží“.

Kdo však neumí pokleknout a v pokorné modlitběprosit o poznání, kdo je Maria, aťnečeká,že se o Ní doví něco bližšího.

Z božského mateřství plynou milosti udělené nejblahoslavenější PanněMarii. Prvou z nich je právěNeposkvrněné Početí. Tato výsada Jí musí být velice milá, kdyžse sama nazvala v Lurdech:„Jsem Neposkvrněné Početí.“Tímto jménem, drahým jejímu srdci Jí chceme nazývat.

Neposkvrněná – to je náš ideál

Přiblížit se k Ní, podobat se Jí, dovolit, aby Ona ovládla naše srdce i celou naši bytost, aby Ona žila a působila v nás a skrze nás, aby Ona milovala Boha naším srdcem, abychom Jí naleželi bezvýhradně- to je náš ideál.

Vyzařovat do okolí. Dobývat pro Ni duše, aby se před Ní otevřela i srdce bližních, aby Ona kralovala v srdcích všech, aťjsou kdekoli na světě,bez ohledůna různost ras, národnosti, jazyků,a téžv srdcích všech, kteří přijdou po nás aždo konce světa- to je náš ideál.

A aby se Její život v nás prohluboval ze dne na den, z hodiny na hodinu, z okamžiku na okamžik, a to bez jakýchkoli hranic – to je náš ideál.

A aby se Její život podobněrozvíjel v každé duši, nyní i v budoucnu – to je náš ideál.

Pán Ježíš kdysi řekl, kdyžšlo o pochopení vznešenosti panenského života:„Kdo můžešpochopit, pochop.“ Já také chci na zakončení těchto několika slov dodat totéž:„Kdo můžeš pochopit, pochop.“

 

 

Náš ideál