Hodnoty evangelia uprostřed proměn světa – 4. díl

Růst sekularizace a její vyhlídky V období osvícenství a v následné éře vzepětí ateistických, redukcionistických poosvícenských proudů 19. a 20. století, jako byly marxismus, scientismus, pozitivismus, proudů, jež zavrhovaly zjevené náboženství ve jménu rozumu a vědy, hájili křesťanští apologetové víru argumentováním, že věda samotná nemůže lidstvu

Hodnoty evangelia uprostřed proměn světa – 2. díl

Politická korektnost Celé toto Credo, jež je ve světě všeobecně hlásáno tzv. politickou korektností, má své kořeny v postmodernismu a bezprostředně pak i v americkém pragmatismu a sociologickém darwinismu. Politická korektnost se zrodila v 60. letech minulého století v USA. Autorem tohoto termínu, mimochodem jazykově neadekvátního, je

(18) Církev a Mistr Jan Hus

V našich apologeticko-historických „výletech“ se dostáváme ze světových do českých dějin. Zde je nejpalčivějším problémem nepochybně otázka Mistra Jana Husa, která už dlouho oddaluje českou společnost od Katolické církve. V českém národě se právě jako důsledek Husova upálení v Kostnici u příležitosti všeobecného