(8) Pravda o křížových výpravách

Téma křížových výprav dnes ožívá v souvislosti s islámským fundamentalismem. Radikální muslimské kruhy označují současné vojenské akce v Iráku „novověkým křížovým tažením“, sebevražedné atentáty fanatiků v New Yorku, Madridu a Londýně jsou často prezentovány některými agresivními mohamedánskými duchovními jako „pomsta za křižácké výpravy“. Středověké kruciáty

(7) Podporovala katolická církev kapitalistické vykořisťování?

Za komunistické éry jsme mnohokrát četli v učebnicích dějepisu i v médiích, že prý „Církev podporovala každý vykořisťovatelský řád, v nejnovější době potom kapitalismus proti socialismu“. Naopak, Církev socialismus tvrdě odsuzovala ve všech dokumentech, věnovaných sociální otázce. Stačí jen nahlédnout do encyklik „Rerum novarum“

(4) Přineslo bezbožectví zlidštení společnosti?

V mnoha publikacích a učebnicích dějepisu se lze dočíst, že teprve osvícenské bezbožectví odstranilo smutné antihumánní jevy náboženské nesnášenlivosti, čarodějnických procesů a užívání mučení v justici. Je pravdou, že vzájemné války mezi katolíky a protestanty a uplatnění principu „čí země, toho náboženství“ při uzavření míru v německém