Hodnoty evangelia uprostřed proměn světa – 6. díl

Způsoby obhajoby evangelijních hodnot Současný, stále více se šířící postmodernistický pluralismus, zdánlivě přiznávající pravdu všem a zdánlivě usilující o dobro všech, je ve své podstatě nástrojem sloužícím k dechristianizaci národů, k nahrazení stále zuřivěji napadaného étosu judeokřesťanského étosem politické korektnosti. Toto je jeho neměnný

Hodnoty evangelia uprostřed proměn světa – 4. díl

Růst sekularizace a její vyhlídky V období osvícenství a v následné éře vzepětí ateistických, redukcionistických poosvícenských proudů 19. a 20. století, jako byly marxismus, scientismus, pozitivismus, proudů, jež zavrhovaly zjevené náboženství ve jménu rozumu a vědy, hájili křesťanští apologetové víru argumentováním, že věda samotná nemůže lidstvu

Hodnoty evangelia uprostřed proměn světa – 2. díl

Politická korektnost Celé toto Credo, jež je ve světě všeobecně hlásáno tzv. politickou korektností, má své kořeny v postmodernismu a bezprostředně pak i v americkém pragmatismu a sociologickém darwinismu. Politická korektnost se zrodila v 60. letech minulého století v USA. Autorem tohoto termínu, mimochodem jazykově neadekvátního, je