Pius XII., zbabělec nebo hrdina? (6. díl)

Pius XII., zbabělec nebo hrdina? (6. díl)

Pomluvy, vycházející z fantazírujícího dramatu německého publicisty Rolfa Hochhutha „Náměstek“, se staly normou očerňování papeže Pia XII. Prim tady hráli komunisté. Západní liberálové se však rádi připojili. Hysterická obvinění Pia XII. odvracela totiž pozornost od skandálního postoje celého Západu vůči Hitlerovi a

Hodnoty evangelia uprostřed proměn světa – 6. díl

Způsoby obhajoby evangelijních hodnot Současný, stále více se šířící postmodernistický pluralismus, zdánlivě přiznávající pravdu všem a zdánlivě usilující o dobro všech, je ve své podstatě nástrojem sloužícím k dechristianizaci národů, k nahrazení stále zuřivěji napadaného étosu judeokřesťanského étosem politické korektnosti. Toto je jeho neměnný