Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

srdečně Vás zdravíme z redakce a jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout toto další číslo Immaculaty. Určitě jste ho už netrpělivě vyhlíželi. Doufali jsme, že ho budete mít doma již koncem srpna, ale nepříjemná technická porucha způsobila, že všechna redakční data zůstala uvězněna v poškozeném disku, takže dokončení tohoto čísla se muselo odložit kvůli záchraně dat až do září. Děkujeme Vám za Vaši trpělivost a shovívavost.

Aktuální číslo Immaculaty je věnováno ctnosti lásky. Myslím, že nikoho nemusíme přesvědčovat, že bez lásky by život byl prázdný a smutný, že právě ona je tím, co má hluboký smysl a cíl. Pravdou však je, že láska vyžaduje velké úsilí, na druhé straně však je sama sobě odměnou. Pán Ježíš nám říká, že celé Desatero stojí na přikázání lásky k Bohu a bližnímu. A sv. Pavel k tomu dodává, že bez lásky nejsme nic. Ale vlastně proč bychom se tomu neměli divit, vždyť v Písmu se říká, že Bůh je láska. Mohlo by se tedy zdát, že s láskou to bude velmi jednoduché, ale víme, že tomu tak není. Přestože všichni po ní toužíme, tak ne všichni ji umíme správně uchopit a prožívat. Až příliš se necháme strhnout jejími náhražkami a dostáváme se na bludné cesty nelásky.

Milí čtenáři, přeji Vám, ať v síle Ducha Svatého dokážete vždy rozeznávat pravou lásku od té falešné a žít podle jejích požadavků.

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

Immaculata č.179 (2022/04)