Vážení čtenáři, milí rytíři Neposkvrněné,

srdečně Vás zdravíme z redakce naší Immaculaty. V tomto čísle pokračujeme v tématu křesťanských ctností. Nyní se chceme zaměřit na první z trojice tzv. božských ctností: víru.

Neexistuje člověk, který by v něco nevěřil. Jeden věří tomu či onomu vůdci, jiný v dobro nebo lidský pokrok, jiný zase v peníze a moc…

Ale o to v křesťanské ctnosti víry nejde. Křesťanská víra se týká Božího zjevení a naší odpovědi na ně. Neviditelný a milující Bůh se nám dává poznat a zve nás do osobního vztahu se sebou, chce nás učinit svými přáteli. Avšak jeho zjevení nás vždy přesahuje, nejsme schopni tu hloubku a velikost svým rozumem a poznáním jaksi zcela obsáhnout. Můžeme to však učinit vírou. Víra se tak stává naší odpovědí na Boží nabídku. A protože Bůh je láska, pravda, život, můžeme tento veliký krok víry – svěření se Bohu svým rozumem, vůlí a celou svou bytostí – učinit s pokojem v srdci. Svěřit se tímto způsobem nějakému člověku by bylo nemoudré a nebezpečné, proto se víra neobejde bez poctivého hledání pravdy.

Milí čtenáři, přeji Vám vytrvalost v tomto hledání Bohem zjevené pravdy a radostné přimknutí se k ní.

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

Immaculata č.177 (2022/02)