Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

zamyslíme-li se nad svým životem, tak musíme konstatovat, že všechno naše úsilí směřuje k hledání štěstí a naplnění. Přestože ho každý člověk hledá jinde a jinak, podstata zůstává pořád stejná – toužíme po plnosti štěstí. V okamžiku, kdy zahajujeme nějakou činnost, nosíme ve svém nitru naději, že nám přinese alespoň malý ždibek štěstí anebo nám k němu  napomůže. Jenže tady je i kámen úrazu, zde na zemi mají věci své meze, což se týká i onoho hledaného štěstí – vše, co získáme, je jen částečné a rychle vyprchá a nakonec vše ukončí smrt. Existuje z tohoto stavu cesta ven? Věříme, že ano. Tou je naděje na věčný život v plnosti, který nám přislíbil a otevřel Pán Ježíš. Tato naděje smrtí nekončí, naopak vstupujeme k jejímu naplnění. Svatý Pavel vybízí, abychom se touto nadějí navzájem těšili a povzbuzovali.

V tomto čísle najdete i přiložený leták „Zde jsem“, který vybízí k modlitbě za duchovní povolání. I toto je spojeno s nadějí. Kdo se dozví o věčném štěstí a naději z něho plynoucí, budou-li chybět jeho hlasatelé? Vybízíme Vás proto k modlitbě za nová kněžská a řeholní povolání, aby nikdy nechyběli proroci božské naděje v život věčný, kde nám Bůh setře každou slzu z oka a kde budeme žít život v plnosti štěstí.

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

Immaculata č.178 (2022/03)