Proměna

Proměna

Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na březen:

Aby půst byl dobou příhodnou pro naši proměnu spolu s kritériem lásky a solidarity, jak nás to učí sv. Maxmilián.

Člověk se nenarodí dvakrát, nenaučí se znovu jazyk, nenaučí se znovu psát, nenaučí se znovu způsobu bytí. Musí žít takový život, který jednou dostal. Takže pokud s něčím není spokojen, musí dosáhnout vlastní proměny – čili postavit něco ještě jednou, ale s použitím stejného materiálu.

Nový delegát generálního ministra Řádu minoritů pro Rytířstvo Neposkvrněné

Nový delegát generálního ministra Řádu minoritů pro Rytířstvo Neposkvrněné

Generální statuta Rytířstva Neposkvrněné (M. I.), mezinárodního veřejného sdružení věřících, stanoví, že mezinárodním asistentem pro M. I. je generální ministr Řádu minoritů. Říkají, které jsou jeho povinnosti a dodávají, že pro tuto službu může generální asistent delegovat některého řeholníka s věčnými sliby.

Světlo

Světlo

Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na leden 2021:

Abychom dokázali přijmout poselství mučedníka z Auschwitz a snažili se být světlem v temnotách našeho světa, jenž potřebuje naději.

Písmo Svaté začíná popisem stvoření. A stvoření začíná světlem: „I řekl Bůh: «Buď světlo!». A bylo světlo. (Gn 1, 3)

Pán Ježíš o sobě říká: „ Já jsem světlo světa“ (J 8, 12). Světlo je mnohokrát tématem jeho učení. „Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli. (Lk 11, 33) – říká. „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ (Mt 5, 13) – dodává…

Úmysly Rytířstva Neposkvrněné na rok 2021:

Maxmilián Kolbe

„Nezemřel, ale dal život za bližního!“
80. výročí mučednické smrti sv. Maxmiliána Maria Kolbeho.

Leden – Abychom dokázali přijmout poselství mučedníka z Auschwitz a snažili se být světlem v temnotách našeho světa, jenž potřebuje naději.

Únor – Aby nás sv. Maxmilián inspiroval svým postojem solidarity v přijímání nemocných a povzbuzování klesajících na duchu, hlásáním Ježíše – pramene života a naděje.

Březen – Aby postní doba pro nás stala časem proměny, která vychází z přikázání lásky a solidarity, jak tomu učil sv. Maxmilián…