Polské černé protesty: Spontánní hnutí nebo důsledek velkých finančních investic?

Polské černé protesty: Spontánní hnutí nebo důsledek velkých finančních investic?

Loňské tzv. černé protesty byly prezentovány jako spontánní hnutí proti plné legislativní ochraně nenarozených dětí v Polsku. Z analýzy veřejně dostupných materiálů však vyplývá, že na údajně spontánní akce obdržely feministické organizace značné finanční prostředky ze zahraničí, zejména z organizací

Odpověď z nebe

Odpověď z nebe

Zasvěcení Neposkvrněné nezůstalo bez dějinné odezvy. Na fatimské zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které papežové postupně uskutečňovali, vždy přicházela odpověď z nebe. Po zasvěcení světa papežem Piem XII. ze dne 31. října 1942 při rádiovém vysílání a slavnostně zopakovaném 8. prosince 1942 nastala významná změna