Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na leden 2021:

Abychom dokázali přijmout poselství mučedníka z Auschwitz a snažili se být světlem v temnotách našeho světa, jenž potřebuje naději.

 

Písmo Svaté začíná popisem stvoření. A stvoření začíná světlem: „I řekl Bůh: «Buď světlo!». A bylo světlo. (Gn 1, 3)

Pán Ježíš o sobě říká: „ Já jsem světlo světa“ (J 8, 12). Světlo je mnohokrát tématem jeho učení. „Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli. (Lk 11, 33) – říká. „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ (Mt 5, 13) – dodává.

Zajímavé téma Světla se objevuje ve Skutcích apoštolů (Sk 12, 7 a dále). Do cely, ve které byl uvězněn Petr, přichází v noci anděl. Provází ho světlo, které místnost naplňuje. Anděl budí Petra a z jeho rukou hned padají okovy. Dále nařizuje, aby se Petr opásal a obul a pak ho vyvedl z vězení.

Je těžké odolat asociaci těchto faktů z pobytem sv. Maxmiliána v koncentračním táboře v Auschwitz. Nejdříve s tím jeho světlem – nevím: v očích? ve tváři? Spoluvězni vzpomínali, že esesmani nemohli snést jeho pohled. Nejednou mu přikazovali, aby se na ně nedíval, aby odvrátil tvář.

A pak – s celou jeho smrti v podzemí Bloku 11. Vězeň českého původu Bruno Borgowiec, který tehdy dělal seznam těch, kteří tam zemřeli, a vynášel jejich těla ven, dosvědčoval, že tělo Otce Maxmiliána po smrti „bylo čisťoučké a zářilo“. Možná, že přišli andělé, aby jeho duši zavedli do ráje? Borgowiec je neviděl, viděl jen záři. Ale copak někdo někdy viděl anděla, který je přece duch?

Sv. Maxmilián učí, jak být světlem v temnotách. „Světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila“ – píše sv. Jan (J 1, 5). O tomto světle není třeba mluvit, učit, přesvědčovat. Je potřeba mít ho vepsáno ve tváři, neodloučit se od něj. Světlo má být naší identitou, poznávacím znamením.

Co má dnes církev, tedy my, každý z nás, dávat světu? Hodnoty? Morálku? Učení? Dogmata? To všechno také. Ale tím, co od nás svět očekává v prvé řadě, je světlo naděje.

Světu máme dávat naději.

Světlo