Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

v našem časopisu pokračujeme ve svátostech. V tomto čísle se věnujeme svátosti oltářní – Eucharistii. Ta patří spolu se křtem a biřmováním k iniciačním svátostem církve. Uvedení do křesťanského života se uskutečňuje právě těmito svátostmi. Křest je začátkem nového života; svátost biřmování jej posiluje; a Eucharistie živí učedníka Kristovým Tělem a Krví, aby se jednou stal druhým Kristem (KKC 1275).

V Eucharistii se nám dává Kristus celý. A my jej přijímáme, aby nás naplnil životem a proměnil v sebe. Setkáváme se tady s velkým tajemstvím, které od nás vyžaduje víru, že co Ježíš řekl, to také uskutečnil. A to není malá věc. I v době Ježíšově se mnoho učedníků od Krista odvrátilo, když jim začal říkat o Chlebě života, kterým je jeho Tělo. Dějiny zdokumentovaly řadu eucharistických zázraků, které vykonal Bůh, aby posílil víru křesťanů.

Můžeme se každý ptát sám sebe: Jaká je moje víra? Jak vzrostla od prvního svatého přijímání? Nakolik dovoluji Pánu, aby mě v Eucharistii objal a nakolik se mu taktéž celý odevzdávám?

V připravených článcích bychom Vám rádi velké tajemství Eucharistie přiblížili, aby i pro Vás bylo vždy srdcem Vašeho duchovního života. 

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

 

Poslechněte si Immaculata č. 165 (2020/02).
Čte: Marianna Štěpitová-Klaučo. 

Textovou verzi Immaculaty si můžete prohlédnout zde.

 


Immaculata č. 165 (2020/02)
Štítky: