Ve čtvrtek, dne 4. června 2020, na svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, bylo dokončeno osazení posledních částí architektury Mariánského sloupu k uctění jeho Matky Marie. Byl osazen největší díl sloupu, šestimetrový, 22 tun vážící dřík. V odpoledních hodinách byla za hlasu zvonů z věží chrámu Matky Boží před Týnem, zpěvu mariánských písní a spontánního potlesku osazena socha Panny Maie Immaculaty. Vrátila se na své místo v srdci Prahy i naší vlasti po 102 letech a 17 letech čekání na provizorním podstavci u bočního vchodu do Týnského chrámu. Naše přání, vytesané do základního kamene sloupu: „ZDE STÁL A OPĚT BUDE STÁT MARIÁNSKÝ SLOUP“ se s pomocí Boží naplnilo.

Střed Prahy získal novou siluetu v podobě hodnotné umělecké kopie. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu děkuje všem, kteří doma i v zahraničí přispěli svými dary na vznik a dokončení tohoto velikého díla. Největší gratulace a poděkování patří obětavému a neúnavnému pracovníku akademickému sochaři Petru Váňovi, jeho rodině a všem jeho obětavým spolupracovníkům, kteří pracovali na zhotovení celé architektury sloupu i soše Panny Marie s přestávkami 22 let.

Převzato ze stránek 
https://www.marianskysloup.cz/

ZDE STÁL A OPĚT BUDE STÁT MARIÁNSKÝ SLOUP