Vyšlo nové číslo Immaculaty

 

Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

srdečně Vás zdravíme z redakce Immaculaty a z Národního centra Rytířstva Neposkvrněné. Nejprve bych Vám chtěl moc poděkovat za přání k Vánocům, za to, že na nás pamatujete, modlíte se za nás  a podporujete nás. Moc si toho vážíme. I my Vás zahrnujeme do svých modliteb a vyprošujeme Vám potřebné milosti pro Váš každodenní život.

Nyní držíte v rukou poslední číslo roku 2018. To se věnuje tématu pátého přikázání Desatera – „nezabiješ“. Na první pohled by se zdálo, že toto přikázání je zcela jasné: není dovoleno nikoho zavraždit. Avšak toto přikázání má mnohem širší záběr. Dotýká se péče o život vlastní i druhých lidí. Sledujeme-li souvislost ochrany života s ostatními přikázáními, zjistíme, že je mimořádně provázané s celým Božím zákonem. Každé přikázání v jistém ohledu směřuje k ochraně života člověka. Článek otce biskupa Pavla Konzbula tuto širokou skutečnost pěkně ukazuje. 

V souvislosti s řečeným můžeme slyšet námitku, že pokud má život tak velkou cenu, tak proč Bůh dopouští katastrofy a války, v nichž je zmařeno tolik lidských životů. Tato námitka by byla oprávněná, pokud by existoval jen život dočasný. Ve světle víry však víme, že vedle dočasnosti je tady ještě věčnost. Z tohoto pohledu je nejdůležitější, zda nakonec získáme život věčný. I toho se týká páté přikázání.

Přeji Vám, milí čtenáři, abyste žili tak, abyste tuto odměnu – vytoužený věčný život – nakonec získali.

Za redakci

br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.

 

Obsah:

4 Žít ve spojení s Ježíšem

5 Letem M. I. světem

6 O přikázání „Nezabiješ“

10 Není hněv jako hněv

12 Křesťan má právo čelit násilí

14 Budu se za vás modlit

16 Nebojme se dělit s bližními

18 Dávat s jídlem naději

22 Tajemství zlaté taštičky

24 I kdyby byly vaše hříchy jako šarlat…

27 Když člověk přijde o dítě

28 Neustálý úkon lásky

31 Komunistické Antidesatero (IV)

32 Dal život za život

34 Boží odpověď v pravou chvíli

36 Teď už jenom ty, Pane!

38 Slavit, nebo činit pokání?

40 Jezulátko přichází

41 Jak ukázat krásu?

42 Tam, kde se prosí za mír

44 Nač je všechno mé snažení?

46 Náměstkové Kristovi (18)

50 Láska dává život

51 Tentokrát už to vyjde

52 Poděkování

53 Zprávy

Immaculata č. 158 (2018/5-6)
Štítky: