V našem brněnském klášteře minoritů je sloužena každý měsíc mše svatá za čtenáře a za dobrodince časopisu Immaculata. Moc děkujeme všem našim čtenářů a dobrodincům za podporu. Pán Bůh ať Vám odplatí Vaší štědrost.

Mše svaté jsou slouženy v tyto termíny:

  • 31.1.2020
  • 14.2.2020
  • 6.3.2020
  • 17.4.2020
  • 1.5.2020
  • 5.6.2020
  • 3.7.2020
  • 7.8.2020
  • 4.9.2020
  • 2.10.2020
Mše svaté za čtenáře a za dobrodince Immaculaty v roce 2020