Články z časposu Immaculata. Téma: Příkázání lásky: Miluj Boha nade všechno a bližního jako sebe.

O milování Boha v Písmu svatém