Ohlédnutí za duchovními cvičeními v Českém Těšíně, které pořádalo Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné

Pátek. Hrozně se těším na víkend. V práci mi to tak nějak rychle utíká a jde od ruky. Mám sbaleno a jedu. Na „výjezdní“ duchovní obnově jsem nebyla dobrých 25 let. Jsem nadšená, zvědavá i plná očekávání. Program vypadá slibně. Přednášky, modlitba růžence, mše svatá, denní modlitba církve. Mezitím společně strávený čas s ostatními i možnost být v tichu sám se sebou. Otec Adam Rucki je hlavním přednášejícím. Tento skvělý kněz si každého získá svým humorem a láskou. On umí žít Boží přítomnost! Bratra Bohdana Heczka a paní Jitku Navrátilovou vidím naživo poprvé. Znám je však z časopisu Immaculata. Bratr Bohdan je šéfredaktorem a paní Jitka koordinátorka celého apoštolského hnutí Rytířstva Neposkvrněné (více na https://immaculata.minorite.cz). Oba jsou mi velice sympatičtí. Seznamujeme se s lidmi z celé naší vlasti, kteří mají tento víkend jediný cíl. Být blíže Bohu prostřednictvím Panny Marie. Těším se na zpověď. Jdu za otcem Adamem. „Otče, já budu brečet“, říkám sotva vejdu do dveří.  Ale on mi s klidem odpovídá: „To nevadí, Kopretinko, i svatý Ignác měl dar slz.“ To mě úplně odzbrojí a odevzdám Bohu vše, co mě tíží. Z této úžasné svátosti smíření budu žít ještě hodně dlouho.

 Velice mě zaujala přednáška paní Jitky. Pokusím se vám ji přiblížit aspoň v bodech…

Já, a myslím si, že ani mnozí z nás se nikdy nepozastavili nad tím, kolikrát je v evangeliích zaznamenána řeč Panny Marie. Její, přímá. Šest krát. V pěti případech mluví k Bohu a jen v jednom mluví k lidem.

  • Luk 1; 34 Při zvěstování početí Panna Maria říká andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem.“ Dle lidského uvažování to vůbec nedává smysl: počít uchem a otěhotnět slovem.
  • Luk 1; 38 Maria andělovi odpoví: „ Hle jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Odpověď na Boží volání vyžaduje odvahu a odevzdání všeho, co bude následovat, když řekneme Bohu své ano.
  • Luk 1; 46-55 Maria se dělí o Krista, dělí se o něj tak, že jde sloužit Alžbětě a přitom oslavuje a velebí Boha. Dělí se o to nadšení a radost, která ji naplňuje. „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli….“
  • Luk 2; 48 Je tady situace, když se Ježíš ztratí svým rodičům. Tři dny ho hledají. A když jej naleznou v chrámě, užasnou, a jeho matka mu říká: „Synu, co jsi nám to učinil? Hle tvůj otec a já jsme tě s bolestí v srdci hledali!“ My se také mnohokrát ve svém životě ptáme: „Bože, proč jsi mi to učinil?“ Nerozumíme tomu. Je pro nás obtížné pochopit Boží plán. Panna Maria ztratila Ježíše, jako matku jí to muselo hrozně bolet. Ale i přesto všechno nepřestávala po Bohu toužit a hledat jej. Prosme tedy o touhu po Bohu a milost, abychom dokázali projít naší temnotou víry.
  • Svatba v Káně Galilejské. Maria přijde za Ježíšem a říká mu: „Už nemají víno.“ On jí však odpoví, že ještě není jeho čas. Že ještě není čas na zázraky. Ale stejně Ježíš udělá to, oč ho jeho Matka prosí. A tento okamžik je pro nás velkou nadějí. Nadějí, že Ježíš udělá všechno, oč ho jeho Matka poprosí. Prosme tedy Pannu Marii o cokoliv a ona naše prosby přednese Ježíši a Ježíš své nejmilejší Mamince neřekne ne!
  • Opět svatba v Káně. Tady Panna Maria mluví k učedníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ Poslechli Marii i Ježíše a tak se uskutečnilo první znamení Ježíšovy moci. Udělejme i my všechno, co nám řekne, a budou se dít zázraky.

Panna Maria toho moc nenamluvila, ale jednala. Nechala se vést, poslechla, důvěřovala a hledala.  Dala volant svého života Bohu. Nebylo to pro ni jednoduché. Není to mnohdy jednoduché ani pro nás. Ale Bůh o každého z nás bojuje do poslední chvíle!

 

Duchovní obnova: Každodennost s Pannou Marií
Štítky: