Bože našich otců, velký a milosrdný! Pane života a pokoje, Otče všech lidí.
Tvou vůlí je pokoj a ne soužení. Zastav války a svrhni pýchu násilníků. Poslal jsi svého Syna Ježíše Krista, aby hlásal pokoj blízkým i dalekým a sjednotil všechny lidi různých národů a pokolení do jedné velké rodiny.

Ať už nikdy není válka – ten strašný příběh, ze kterého není návratu,
ať už nikdy více není válka – změť bojů a násilí.
Dej, ať skončí válka, která ohrožuje tvá stvoření na zemi, na nebi i v moři.

S Marií, Matkou Ježíšovou a Matkou naší tě prosíme, promluv do srdcí lidí, kteří jsou zodpovědní za osudy národů. Znič logiku odvety a pomsty a skrze Ducha Svatého navrhni nová velkorysá a ušlechtilá řešení v dialogu a trpělivém vyčkávání – mnohem plodnějším než válečné násilí.
Otče, dej našim dnům pokoj. Ať už nikdy více nejsou války.
Amen.

Modlitba sv. Jana Pavla II. o dar míru