Vážení čtenáři, milí rytíři Neposkvrněné,

svatý František se po svém obrácení modlil: „Pane, co chceš, abych konal?“ Pochopil, že člověk je stvořen Bohem a pro Boha a bez něho život nedává smysl. Pochopil, že Bůh má s jeho životem svůj láskyplný záměr a že jenom on má smysl. Hledal nyní způsob, jak ho objevit a naplnit. 

Dalo by se říci, že z hlediska darů Ducha Svatého – které nyní v Immaculatě probíráme na pokračování – se tady na Františkovi projevil dar moudrosti, nyní přichází na řadu dar umění, který učí žít podle poznané víry a pomáhá nalézt konkrétní Boží cestu ve svém osobním životě.

Svatý František tehdy slova, která uslyšel od Ježíše: „Františku, jdi a obnov můj dům“ vzal velmi vážně a v celém okolí opravil nejeden kostelík. Později se dokonce ukázalo, že Boží záměr s Františkem byl mnohem hlubší: Bůh chtěl skrze chudáčka z Assisi obnovit celou církev. A díky Františkově ochotě ke spolupráci, v níž se dopracoval až k dokonalosti, se Boží záměry také naplnily.

I s každým z nás má Bůh své láskyplné záměry. Prosme Ducha Svatého, ať je i nám pomůže objevit a naplnit. Kéž k tomu přispějí i články tohoto vydání Immaculaty. 

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

 

  • Zvuková verze je k dispozici zde: Čte Lukáš Graca.

  • Tištěná verze je k dispozici zde. 

 

Immaculata č.174 (2021/05)
Štítky: