Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

v naše seriálu o Desateru jsme se dostali k osmému přikázání, které zakazuje překrucovat pravdu, a to jak ve vztahu k druhým, tak k sobě i Bohu.

Je zajímavé si všimnout, co bylo podstatou prvního hříchu lidí v ráji. Ze strany Adama a Evy to byla neposlušnost, ale ze strany pokušitele to byla lež, tedy pokřivení pravdy. Spáchaný hřích nakonec vyústil do ztráty vnitřní svobody a do smrti. Ježíš naproti tomu o sobě říká, že je Pravda i Život, a vede své učedníky, aby poznali pravdu a byli svobodní a nakonec získali i život věčný. Krásně zde vidíme spojení pravdy, svobody a života: Kdo ctí pravdu, směřuje ke svobodě a věčnému životu.

Osmé přikázání nám také ukazuje na jinou zajímavou spojnici, kterou tvoří pravda a láska. Kdo se řídí přikázáním lásky Boha a bližního, ten se také bude držet pravdy v mluvení o druhých. Láska bude určovat, co, kde, jak a komu se má říkat tak, aby slova druhému neubližovala, ale naopak byla mu pomocí k lepšímu životu.

Milí čtenáři, přejeme Vám, aby četba tohoto čísla Immaculaty byla pro Vás povzbuzením k poctivému úsilí o opravdovost, lásku a svobodu, jež vedou k věčnému životu.

Za redakci

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

 

Poslechněte si zvukovou verzi časopisu. 
Přečetla pro Vás: Marianna Štěpitová-Klaučo.

IMMACULATA č.161 (2019/3)
Štítky: