Večeřadlo Křenovice a ctitelé Pražského Jezulátka zvou na 3. POUŤ S DĚTMI K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU za mír v naší zemi, za rodiny a nenarozené děti.

 14. září 2019 

Pouti bude předcházet modlitba devítidenní novény k Pražskému Jezulátku. Kdo by měl zájem připojit se, texty poskytneme po domluvě e-mailem. 

PROGRAM POUTI 

11:00 MŠE SVATÁ v kostele Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) 

12:00 Přesun tramvají na Hradčany 

13:00 MODLITBY K ZEMSKÝM PATRONŮM, uctění ostatků sv. Ludmily (bazilika sv. Jiří na Hradčanech) 

13:45 Krátká pobožnost v kapli sv. Václava (katedrála) 

14:15 Přesun do baziliky sv. Jakuba Většího 

15:00 Zakončení novény k Pražskému Jezulátku Marianský průvod z baziliky přes ambit kláštera do kaple sv. Anny se zasvěcením před sochou p. Marie Fatimské 

Bližší informace telefonicky nebo e-mailem. Jirka Kubant, 775 661 862, [email protected] 

www.veceradlo.cz

Pouť k Pražskému Jezulátku