Obálka časopisu Immaculata č.160

Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

číslo Immaculaty, které právě držíte v rukou, je věnováno sedmému přikázání Desatera „Nepokradeš“. Na první pohled by se mohlo zdát, že toto přikázání se týká pouze hmotného majetku, avšak při bližším zkoumání zjistíme, že hmotná dobra jsou vždy spojená s člověkem a jeho prací, takže krádeží se porušuje spravedlnost ve správě pozemských statků a plodů lidské práce, ale také zraňuje láska, neboť lidé si mají svým bohatstvím navzájem sloužit.

Přesah čistě hmotné roviny je dobře vidět tam, kde kvůli zisku jsou lidé zotročování nebo se s nimi vůbec zachází jako by byli zboží. Ale vedle takových křiklavých případů, se můžeme setkat i s jejich jemnějšími odstíny, kdy nedovolíme druhým žít jejich život, protože si je k sobě příliš připoutáme. Nezdravá citová navázanost k druhým lidem, zvířatům či věcem jsou také porušením sedmého přikázání, které si často vůbec neuvědomujeme. 

Přejeme Vám, ať Vám četba připravených článků pomůže ponořit se do hloubky Boží moudrosti, která tímto přikázáním pomáhá člověku najít správný vztah k věcem, ale i k sobě, ke druhým lidem a nakonec i k Bohu.

Za redakci

br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.

 

Obsah Immaculaty č.160 (2019/2):

4 Hledejte nejprve Boží království

5 Letem M. I. světem

6 Restituce trochu jinak

8 Osobní vlastnictví a spravedlivá společnost

10 Františkánskou střídmostí proti lákadlům konzumu

13 Turek na Karlově mostě

14 Otroctví v Súdánu

16 Práce a důstojnost lidí

18 Šťastná svatokrádež

20 Okradený o všechno kromě víry

22 Když dokáže justice usmiřovat

24 Neokradnúť blížneho o svätosť

26 300 let brněnské Lorety

29 Svaté Panně v měsíci
kvetoucích lip

30 Udělejte, co vám řekne

31 Komunistické Antidesatero (VII)

32 Misionářem v Rusku

34 „Nepokradeš“ trochu jinak

36 Náměstkové Kristovi (20)

38 Za svým snem

39 Koho má maminka nejradši

40 Poděkování

41 Zprávy

Immaculata č. 160 (2019/2)
Štítky: