Na sobotu 15. června 2019, v době od 16.00 do 18.00 hodin, bylo svoláno ekumenické modlitební Setkání s Mariánským sloupem. Byla to první příležitost vidět kompletní, během 22 let vyrobenou architekturu sloupu na území Prahy, pro kterou je sloup určen. Zatímco jednotlivé díly architektury jsou v přístavišti u Karlova mostu na říční lodi, setkání se uskutečnilo na místě strženého Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, označeném Základním kamenem. Přes hrozivé předpovědi počasí a varování meteorologů o silných bouřích a průtržích mračen s kroupami, byla Praha zalita sluncem, ale bylo horko. 

Loď s naloženými díly architektury sloupu bude kotvit v Praze u Karlova mostu celý měsíc.

Když jsem přišel asi půl hodiny před shromážděním na místo, nestačil jsem se divit. Za třicet let, co se snažíme o obnovu sloupu, jsem něco takového nezažil. Musel jsem se ve vzpomínkách vrátit ještě hlouběji do historie, až do období totalitního režimu. Vjezdy na Staroměstské náměstí byly zataraseny dvěma řadami betonových zátarasů. Na ploše náměstí stála tři auta pražské Městské policie a přímo na základním kameni stál její dodávkový vůz. Před ním bylo vícejazyčné oznámení, že jde o „Informační středisko městské policie“. Když jsme se ptali příslušníků, proč je bráněno řádně ohlášenému modlitebnímu shromáždění a zataraseno ohlášené místo jejího konání, s rozpaky nám sdělili, že je to na přímý příkaz pana primátora Hřiba. Nechtěl jsem tomu věřit. Přesně takové metody využíval represivní komunistický režim. Nevím, co si o tom pomyslel účastník shromáždění Saša Vondra. Nestačil jsem se ho na to zeptat. Koho pan Hřib na Magistrátu reprezentuje? Komunisté se přece do zastupitelstva nedostali!?

Shromáždění, na které přivezli kameníci z lodi na ručních rudlech (vjezdy pro auta byly zataraseny) 1,5 tuny kuželek a madel, a sestavili z nich část balustrády strženého sloupu, začalo. Modlitby střídaly projevy. Lidé vyjádřili své přání obnovit Mariánský sloup nejen svou účastí, ale i zpěvem a modlitbami. 

Loď s naloženými díly architektury sloupu bude kotvit v Praze celý měsíc. Největší díl sloupu je postaven zkušebně na soklu z pískovce, darovaného italským městem Vitorchiáno v zahradách kláštera sv. Karla Boromejského pod Petřinem. Zájemci si ho mohou kdykoliv prohlédnout. Ústřední socha Panny Marie Immaculaty stojí před bočním vchodem do chrámu Matky Boží před Týnem. Přístup je z Celtné ulice. 

Na místě strženého sloupu je zřízen Petiční stánek, kde je možno podpořit obnovu Mariánského sloupu svým podpisem. Podpisy se již počítají na tisíce. Ve stánku po celou noc pobýval akademický sochař Petr Váňa, organizátor celé akce. Lidé mu přinášeli oblečení a jídlo.

Sochař Petr Váně na Staroměstském náměstí hovoří s lidmi.

O dalším vývoji Vás budeme pravidelně informovat. Navštívte naše stránky www.marianskysloup.cz

Text a foto Karel Kavička

Převzato ze stránek www.marianskysloup.cz

Foto najdete zde: http://www.marianskysloup.cz/fotoalbum/zprava-se-setkani-s-marianskym-sloupem-15.-6.-2019/

Zpráva z modlitebního setkání u Mariánského sloupu v Praze
Štítky: