Druhý den Evropského kongresu na obranu křesťanů se podělili s účastníky svými strhujícími svědectvími biskupové z Iráku, Pákistánu a Egypta, kde už léta zesilují útoky na Kristovy vyznavače.

V Pákistánu tzv. zákon o rouhání bývá zneužíván – říká bp Joseph Coutts

„Zákon o rouhání je v Pákistánu zneužíván a lidé se předstihují v udávání nevinných osob,“ říká důrazně bp Joseph Coutts, katolický arcibiskup Karáčí a předseda Biskupské konference Pákistánu.

„Stačí, když někomu spadne Korán, a už může být obviněn z rouhání. Vina nikdy není dokázána, jde pouze o to, aby se mohlo potrestat, a to brutálně. Navíc obvinění z rouhání je veřejně oznámeno z amplionu na mešitě, což vyvolává napjatou atmosféru. Pronásledovány jsou potom celé rodiny (jako v případě Asie Bibi), osady a křesťanská společenství,“ dodává bp Coutts.

Ti, kteří se pokoušejí uplatnit svůj vliv ve prospěch změny zákona, jsou rovněž obviněni z rouhání. „Tak tomu bylo např. v r. 2011, kdy jeden z politiků, který se snažil zmírnit zákon o rouhání, byl zavražděn. Následně soudce, který osvobodil křesťana obviněného z rouhání, byl několik dní poté zavražděn islámským fanatikem,“ říká biskup.

Jak zdůrazňuje, Talibové, kteří kdysi byli vycvičeni CIA, dnes vyzývají do války se Západem a demokracií, která je pro ně hrozbou. Tato výzva zesílila po 11. září r. 2001 a po zahájení amerických náletů na Afgánistán. „Muslimové to pochopili jako útoky křesťanů na ně, všichni křesťané byli popisováni jako křižáci, s nimiž nutno bojovat,“ říká hierarcha.

Připomíná rovněž, že jako odpověď na útoky na křesťanské kostely v Pákistánu vláda této země rozhodla o jejich ochraně. To umožnilo zmaření útoku v březnu letošního roku.

„Vidíme také vlaštovky naděje, které ukazují, že nejsme skrytou menšinou. Když jsem sloužil mši sv. v katedrále, přišla stovka mladých muslimů, kteří ji obstoupili, drželi se za ruce a tak chránili křesťany. Jsou tedy i tam dobří lidé. A my, i když trpíme a jsme napadáni, nepropadáme zoufalství a budeme vydávat svědectví,“ ujišťuje bp Coutts.

Poté bp Kyrillos Kamal William Samaan – biskup Katolické církve koptického obřadu a bp Asjutu w Egyptě přesvědčuje, že jestli egyptské úřady chtějí opravdové změny, musí začít nejprve hovořit o pravdivém počtu tam žijících křesťanů. „Prozatím jsou tyto počty snižovány a útoky na Kopty sílí. Jsou zabíjeni, pronásledováni, křesťanské dívky a ženy odvlékány a znásilňovány. Pro nedostatek důkazů bývají viníci beztrestní. Celou dobu také probíhá segregace společnosti na základě víry – a diskriminace je zamlčovaná. Konají se sice tzv. smírná setkání za účasti médií, ale jsou pouhou výměnou úsměvů, které nic neznamenají, neboť převládá strach a nenávist. Sliby o stavbě nových kostelů také nejsou plněny,“ informuje bp Samaan.

„V Iráku lidé dostávají na vybranou: Kristus nebo majetek. Volí Krista. Slyší často: Zřekni se víry, nebo zahyneš. Hynou nebo prchají, ale víry se nezříkají. Právě proto je nutno křičet jednohlasně a jednat,“ přesvědčuje bp Shlemon Warduni, pomocný biskup chaldejského patriarchátu Babylonu se sídlem v Bagdádu.

Připomíná také, že kdysi v Iráku žilo 1,5 milionu křesťanů. Nyní je to mezi 300 až 500 tisíci, a jenom v tomto roce uteklo až 100 tisíc osob. „Křesťané se ptají, kdy se budou moci vrátit do domů, v nichž teď bydlí jiní lidé. Ptají se též, kde jsou Evropa a USA, proč jim nikdo nepomůže? Ale i když křesťané utíkají z Iráku, Církev tam zůstane až do posledního vyznavače Krista. To jsou totiž místa spojená s počátky křesťanství – v Mosulu a v údolí Ninive jsme přece od 1. století. Tam je naše dědictví. Z očí pronásledovaných celou dobu tečou slzy, Církev v Iráku je církví mučedníků,“ říká bp Warduni.

Dodává také, že před dvěma lety na setkání v Itálii varoval, že jestli Západ nebude reagovat, tak jednoho dne zaklepou na jeho dveře válečníci ISIS a řeknou: Tady jsme! „Právě toto se děje v Evropě, čehož příkladem je Francie,“ říká.

Souhlasí s ním o. Andrzej Halemba, šéf departamentu pro Blízký východ Papežského sdružení Pomoc Církvi v nouzi. „Společně mluvme o vyhlazování křesťanů, neboť všichni jsme zodpovědni za jejich situaci. Tento kongres ukazuje černý obraz světa, ale je na něm i živá a vroucí víra, která převádí křesťany přes oceán nenávisti. Chceme, aby se Evropa pohledem na Blízký východ probudila, aby očima prohlédla a odhalila své křesťanské kořeny, a ne aby jenom plakala,“ zdůrazňuje.

Jak ujišťuje prof. Ryszard Legutko, organizátor Evropského kongresu na obranu křesťanů a místopředseda Sdružení evropských konzervativců a reformátorů, právě probíhající kongres v Krakově (v sobotu ve svatyni Božího milosrdenství v Łagiewnikách) je pouze začátek aktivit lidí dobré vůle, kteří chtějí říkat světu pravdu o dramatu křesťanů. „Řeže neprobíhaly jenom v minulosti na stránkách historických událostí, genocidy a brutální akty násilí vůči křesťanům se dějí v různých částech světa i dnes. A reakce vlád mnoha států jsou nedostačující,“ upozorňuje poslanec Evropského parlamentu. A P. prof. Waldemar Cisło, šéf polské sekce Papežského sdružení Pomoc Církvi v nouzi dodává, že musíme být hlasem těch, kteří žádný hlas nemají, čili hlasem pronásledovaných a diskriminovaných křesťanů.

Text: Monika Łącka | Gość | Překl.   R. Malý

Církev v Iráku je církví mučedníků

Napsat komentář