15. října jsem byl v Čenstochové na Jasné Hoře. Evropské televize o tom mlčely (v Polsku taktéž některé mlčely), a zde se konala jedna z největších modliteb poslední doby. Proč? Akce Velké pokání byla zorganizována laiky (sdružení Solo Dios Basta) a ne duchovními podle předem odsouhlaseného pastoračního plánu. Pokání je něco, o čem současný svět nechce slyšet. Bez velké podpory medií, bez mimořádné podpory kléru, do Čenstochové připutovalo z celého Polska na 100 tisíc lidí, kteří se tam navzdory chladu modlili od 11 do 21 hodin, z čehož několik hodin na kolenou.

Viděl jsem na vlastní oči živou církev, věřící lidí, modlil jsem se spolu s nimi. Byla opravdová duchovní válka v Ježíšově síle, během níž ďáblové dostali pořádný výprask. Protože když 100 tisíc lidí padá dobrovolně na kolena, když odprošují za své hříchy, když odpouštějí svým viníkům, a když exorcista veřejně vyslovuje slova exorcismů nad lidmi a národem, když kněží první padají před Bohem, aby ho odprošovali, a pak vztahují ruce, aby žehnali – potom Bůh přichází s velikou milostí, a ďáblové dostávají na frak.

To je síla!!! Síla pokání a modlitby. Ježíš – Beránek… zkrvavený… to je také Pán s neobyčejnou silou, s zřídly milosti, s odpuštěním a milostí osvobození, obrácení, proměny života. Pouze v něm je opravdová svoboda, po které lidé jakoby touží, ale odvracejí se od Boha a upadají do nesvobody, která vysává a ničí jejich život…

Dobře se nazývá toto sdružení – Solo Dios Basta (pouze Bůh stačí). Jakou je třeba mít odvahu, aby se pustit do podobné akce. A v sobotu se všichni mohli přesvědčit, že je to dílo samotného Boha. 100 tisíc lidí na kolenou! Z vlastní vůle, z víry, z lásky k Bohu, s vědomím, že hřích existuje a že má obrovské důsledky, že pouze Bůh má sílu porazit zlého a lidem dát spásu. To bylo něco překrásného!

Velké pokání

Napsat komentář