USA: Poruchy pohlavní identity mají psychický charakter, nejsou genetické a nemají spojitost s tělem dotyčného člověka – vyplývá z výzkumu zrealizovaného vědci z Amerického Kolegia Pediatrů (American College of Pediatricians). Toto zjištění odporuje hlavním tézím ideologie gender a ukazuje na nebezpečí, které může vzniknout jejím propagováním mezi nezletilými.

Američtí vědci se odvolávají na dřívější výzkumy, které byly prováděny mezi transsexuálními jednovaječnými dvojčaty. Zjistilo se, že pouze v jednom z pěti případů poruchy pohlavní identity se tato porucha objevuje u obou dvojčat zároveň. Nelze tedy říkat, že tyto poruchy mají genetický základ, protože v případě jednovaječných dvojčat oba jedinci mají totožné DNA a stejné podmínky prenatálního vývoje.

Navíc, jak se zjistilo z jiných výzkumů, poruchy pohlavní identity se vyskytují mnohem méně tam, kde dítě nebylo pobízeno ke ztotožňování se s opačným pohlavím. Ukazuje se, že právě pobídka k otevřenosti ke změně pohlaví a experimentování s její změnou je hlavní příčinou poruch pohlavní identity.

Američtí pediatři se odvolávají na terapie, které podstupují děti s poruchami pohlavní identity. Vyplývá z nich, že základní vliv na rozvoj a přetrvávání poruch pohlavní identity mají sociální činitele, rodinné psychopatologie a tlak médií a sociálních sítí.

Zajímavé je, že oznámení výsledků výzkumu Amerického kolegia pediatrů se uskutečnilo ve stejné době, kdy papež František pronesl kritická slova na adresu ideologie gender. Přestože papež o tom hovořil v Krakově při setkání s biskupy, jeho slova vzbudily velký zájem ve Spojených státech. Organizace LGBT netajily svou hořkost. Report amerických pediatrů však ukázal, že papežovy obavy o dobro dětí, jež jsou neustále poddávány ideologické kolonizaci, nacházejí své silné odůvodnění ve vědeckých zjištěních.

pl.radiovaticana.va, 18. 8. 2016

Američtí pediatři: čím více gender, tím více poruch

Napsat komentář